เปิดอาคารปัญญาวัฒน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา ร.ร.บ้านดอนมูล อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อเวลาประมาณ 10.59 น. วันที่ 4 ธ.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) อ.ลอง.จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2ได้มีพิธีเปิดอาคารปัญญาวัฒน ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมในร่มเป็นแหล่งเรียนแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา ของ เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) โดยมี ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธารมนพิธีเปิด, คุณวีระชัย มุทานนท์ และคณะกลุ่มสร้างความดี, คณะกรรมการสถานศึกษา, คณะผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ โดยมี น.ส.นิลรัตน์ สุรีย์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) กล่าวรายงาน

สำหรับอาคารปัญญาวัฒน ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่ม สร้างความดี นำโดย คุณวีระชัย ฑนนท์ และคณะ ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารปัญญาวัฒน จำนวน 500,000 บาท สนับสนุนค่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และตกแต่งอาคาร จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนค่าจัดเลี้ยงอาหาร และชุดวอร์มกันหนาวสำหรับนักเรียน คณะครูผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 75 ผืนเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวนเงิน 32,600 บาท และสมทบเงินโอนผ่านบัญชีรายได้สถานศึกษา จำนวน 41,480.09 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น สรุปยอดเงินที่โอนไปทั้งสิ้นเป็นเงิน 674,080.09 บาท

ทางด้าน น.ส.นิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ตนเอง และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านในพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี อย่างกลุ่ม สร้างความดี ที่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารหลังนี้ให้แก่โรงเรียนของเรา และยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งทาง โรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ สำหรับจัดกิจกรรมในร่มเป็นแหล่งเรียนแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนของ ร.ร.บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ต่อไป


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น