ประกาศงด ‘ถนนคนเดินวัวลาย-ถนนคนเดินท่าแพ’ ตลาดนัดวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ะบาดโควิด-19 จะดีขึ้น

20 เมษายน 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศ งด ‘ถนนคนวัวลาย-ถนนคนเดินท่าแพ’ ตลาดนัดวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ะบาดโควิด-19 จะดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น