เปิดงานรณรงค์วัคซีนหญิงตั้งครรภ์ ตามนโยบาย “1 เดือน 1 แสนราย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ และกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย โดย พญ.นง นุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธาน นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในงานรณรงค์ฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์ ตามนโยบาย“1 เดือน 1 แสนราย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล โดยมีเป้าหมายให้หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว มีความรอบรู้ ความตระหนักและตัดสินใจเข้ารับวัคซีนตามความสมัครใจ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่หญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ รวมถึงภูมิคุ้มกันที่สามารถส่งผ่านการให้นมบุตรอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น