วชิราลัย ไม่เก่งแต่เรื่องกีฬา งานศิลปะ ผลงานสุดยอดไปคว้ารางวัลชนะเลิศ เท่อย่างไทย

ละอ่อน วชิราลัย ไม่ได้เก่งแต่เกีฬาฟุตบอล ในเรื่อง งานศิลปะ ก็สร้างผลงานสุดยอดคว้ารางวัลที่ 1 ครอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการ “เท่อย่างไทย ที่ กทม.

เด็กหญิงศิรภัสสร ธนะโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน เสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน


โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” เปิดรับนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทีมีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ การวาดภาพดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-27 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์

อ.คนอง ตนเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย อ. สารภี เชียงใหม่ เผยว่าทางโรงเรียนวชิราลัยได้ทำการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ เด็กหญิงศิรภัสสร ธนะโสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,เด็กหญิงรินทร์ลภัส ผลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,นายเกียรติภูมิ เหมาะผดุงกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,นายธัชธรรม ตั้งไมตรีจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ,นางสาวณัฐพร เรือนปัญโญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายธีรินทร์ สลีสองส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูกิตติภพ ปินทิโย เป็นครูผู้ฝึกสอน

เด็กหญิงศิรภัสสร ธนะโสภณ ผ่านรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งเป็นรอบ 20 คนสุดท้ายจากผลงานที่ชื่อว่า “ฮีโร่ใหม่ เท่แบบไทย” โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเกมยิงปืนมาผสมผสานกับตัวละครที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง

และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ของโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีหัวข้อการแข่งขันว่า “เปลี่ยนความคิดพลิกชุมชุนให้ก้าวหน้าและยั่งยืน” โดยเด็กหญิงศิรภัสสร ธนะโสภณ จึงได้ส่งผลงานที่ชื่อว่า “Power of Change” และให้คำอธิบายผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาว่า “เราจะเห็นได้ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการเกษตร โดยการใช้พลังงานสะอาด เปรียบดังภาพวาดนี้ที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อถึง การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของข้าพเจ้า โดยการที่ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ก็จะทำให้มีพลังงานที่ยั่งยืนและมีให้ใช้ในระยะยาว”

ร่วมแสดงความคิดเห็น