เชิญร่วมทำบุญซ่อมแซม ดวงพระเนตร (ตา) ที่วัดบุญนาค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

#ซ่อมแซมดวงพระเนตร (ตา) ที่ชำรุดถวายเป็น “พุทธบูชา”
เพื่อเป็นมงคลสูงสุดให้แก่ชีวิต สถิตย์ไปทุกชาติภพ
?ซ่อมพระเนตร หลวงพ่อบุญนาค พระพุทธรูปโบราณคู่วัด หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะล้านนา อายุร่วม 500 ปี ดวงพระเนตรได้ชำรุดไปตามกาลเวลา ซึ่งการซ่อมดวงพระเนตร ไม่ค่อยจะมีให้เราได้ร่วมบุญบ่อยนัก ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมสร้างบารมีกับวัดบุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ระดมทุนปัจจัยครั้งนี้
?เพื่อซ่อมดวงพระเนตรให้บริบูรณ์
?เพื่อระดมทุนทรัพย์สร้างอุโบสถวัดบุญนาค
?เพื่อทำระบบไฟภายในอุโบสถวัดบุญนาค
ร่วมทำบุญที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 425-0-60213-5 ชื่อบัญชี วัดบุญนาค

มีอานิสงส์เปรียบเสมือนการเปิดแสงสว่างแห่งปัญญา ให้รู้แจ้ง ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้เราเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีปัญญาอันเฉียบแหลม ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นคฤหบดีมหาเศรษฐี คิดมองในการไกล ทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น