ข่าวปลอม!!!กระทรวงแรงงาน ปลดล็อก 5 อาชีพ ให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติทำงานได้

วันที่ 29 ม.ค. 65 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ

กรณีที่มีการเผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงแรงงาน ปลดล็อก 5 อาชีพ ให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติทำงานได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูล ที่มีเนื้อหาระบุว่า กระทรวงแรงงาน ปลดล็อก 5 อาชีพ ได้แก่ อาชีพกรรมกร, เสริมสวย, ขับรถ, ตรวจสอบบัญชี และขายของหน้าร้าน ให้แรงงานต่างชาติสามารถประกอบอาชีพและทำงานได้นั้น ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า ข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก
1. งานเสริมสวย และขับรถ เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ตามบัญชีหนึ่ง ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
2. งานตรวจสอบบัญชี เป็นงานตามบัญชีสอง ที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขฯ และ
3. งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน เป็นงานตามบัญชีสี่ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยมีเงื่อนไขฯ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยปกติคนต่างด้าวทำงานได้ทุกงาน ยกเว้นงานห้าม 40 งาน โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/ หรือโทร. 02 247 9423

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : 5 อาชีพดังกล่าวยังคงอยู่ในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งได้ยกเว้นงานห้าม 40 งาน โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน
5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter, ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น