กำหนดการ งานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565

กำหนดการ งาน “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาป้าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพงานประเพณีพิธีสมโภช น้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา ระหว่างที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

-เวลา 19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

-เวลา 19.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ


-วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น.

-วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา)อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น