อาลัย แม่อุ้ยกี้ “แม่วชิรา ขันตี”

ครอบครัว แม่วชิรา ขันตี ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฌาปนกิจ ส่งดวนวิญาณ แม่อุ้ยกี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2565 ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานการร่วมอาลัยการสูญเสียของครอบครัวแม่อุ้ยกี้ โดยทางทางเจ้าภาพ ลูกหลานคุณแม่วชิรา ขันตี แม่อุ้ยกี้ อายุ 89 ปี อยู่บ้าน หมู่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อดีตกำนันตำบลเชิงดอย, นางสุมาลี บัวชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย, นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย นางสาวเสาวนีย์ บัวชุม พยาบาลชำนาญการ, นายมงคล เผือกมัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ในฐานะเจ้าภาพที่ได้ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ และร่วมณาปณกิจ แม่อุ้ยกี้ นางวชิรา ขันตี ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา

ทางเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ และร่วมณาปณกิจ ศพคุณแม่วชิรา ขันตี แม่อุ้ยกี้ในครั้งนี้ ทางฝ่ายเจ้าภาพซาบซึ้งใจ และรู้สึกถึงความตั้งใจของแต่ละท่านที่แสดงความไว้อาลัย ไม่ว่าจะโทรศัพท์ ส่งข้อความ รวมถึงมาร่วมงาน ท่าหากโอกาสหน้าท่านมีกิจกรรมใดๆ ที่ให้ทางฝ่ายเจ้าภาพได้เข้าร่วม ช่วยเหลือ ประการใด ขอประสานให้พวกเราได้มีน้ำใจตอบแทน ช่วยเหลือในความน้ำใจของทุกท่าน ทางเจ้าภาพขออภัยทางไม่ได้พบปะทักทายอย่างทั่วถึง อีกทั้งหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น