คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี , รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ , ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก นพ.มานิต สุคนธ์พานิช ,คุณดนิตฤ สุคนธ์พานิช และ คุณดุสิต สุคนธ์พานิช เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ จำนวน 500,000 บาท และทุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ จำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น