เข้าช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย อ.ดอยหล่อ

จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3 , ศบภ.สนภ.3 นทพ.เข้าช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65
บก.ทท.(นทพ.)
จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 และ ศบภ.สนภ.3 นทพ.
ชุดช่วยเหลือประชาชน และกำลังพลจิตอาสา สนภ.3 จำนวน 12 นาย พร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ และรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบเหตุอุทกภัยโดยลำเลียงอาหารเครื่องยังชีพ เบื้องต้นแก่ชาวบ้าน จำนวน 150 หลังคาเรือน ในส่วนของ ศบภ.สนภ.3 นทพ. ได้เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอ ต่อไป

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย
ณ พื้นที่ บ้านสบอาว ม.4 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น