(มีคลิป) บำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฏรดอยสะเก็ด

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย นำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่เพื่อดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฏรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย นำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับราษฏรในพื้นที่ จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้เห็นปัญหาหลักของแต่ละหมู่บ้าน ได้รับการรายงานปัญหา จาก นายอนุพล ศรีดวงชื่น ผู้ใหญ่บ้านสันอุ้ม รายงานเบื้องต้นว่า นางเฉลิมศรี สิงห์ตาแก้ว บ้าน หมู่ที่ 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นราษฏรผู้ยากไร้ และตกเกณฑ์จปฐ โดยในพื้นที่บ้านที่พักอาศัยทรุดโทรมเนื่องจากมีปลวกขึ้นไม้ทั้งหลัง ได้ประสบวาตะภัย เป็นสาเหตุให้หลังคาและตัวบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้ ได้พักทรุดตัวลงมา จนไม่สามารถพักอาศัยได้ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ได้ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการผาลาด ทหารชุดปฏิบัติการแม่ลาย ทหารชุดปฏิบัติการปางไฮ ทหารชุดปฏิบัติการป่าสักงาม

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยนำโดยนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ราษฏร์ในหมู่บ้านสันอุ้ม จิตอาสาในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมเเซมและสร้างบ้านใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฏร์ในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเบื้องต้น ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอยนำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญในการสร้างบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฏรในพื้นที่ดังนี้

  1. มูลนิธิเสาวณีย์ วีรวุฒิ ได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท จัดซื้อ อิฐบล๊อค 650 ก้อน. ปูน 15 ลูก และร่วมสมทบการเทพื้นคอนกรีตในบ้าน
  2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย สมทบงบประมาณ จำนวน 5,600 บาท
  3. คุณวิรัช บัวชุม ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลเชิงดอย สมทบ ทรายหยาบ จำนวน 5 คิว
  4. คุณบุญยิน จินาจิ้น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สมทบงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท
  5. บริษัทเชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท
  6. คุณ ทวีศักดิ์ อวยพร อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองแหย่ง สมทบและจัดสร้างลอนมุงหลังคาทั้งหลัง
  7. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดสมทบงบประมาณ 1,000 บาท
  8. คุณนางนิตยา ธีรวัชโรภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุน ปูน 5 ลูก
  9. คุณแสง ส่องสว่างไพบูลย์ (ที่ดินคาวบอยเชียงใหม่) สมทบงบประมาณ จำนวน 2000 บาท
  10. คุณปริญญา ศรีปัญญา ร้านเอ็มมารท์ สนับสนุน ทรายหยาบ 10 คิว

ทั้งนี้เป็นการสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณงานหน่วยงานราชการ เป็นงบจากราษฏรในพื้นที่ คหบดีผู้ใจบุญ และสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น