ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ พบปะผู้ฯ เลี้ยงจรเข้

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ พบปะผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจรเข้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคารับซื้อตกต่ำ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ พบปะผู้ประกอบการ เพาะเลี้ยงจรเข้ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง โดยการเพาะเลี้ยงจรเข้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีจำนวน 15 ราย 705 ตัว โดยจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางมากที่สุด

จากการพบปะผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัญหาราคาการรับซื้อตกต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูป

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบสถานที่เพาะเลี้ยง และเน้นย้ำเรื่องความแข็งแรงของสถานที่เพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น