เตรียมตัว! กสพท. เปิดรับนักศึกษาแพทย์ 2.3 พันคน 

นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาฯ กสพท นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท. โดย นพ.สรนิต กล่าวว่า กสพท จะมีการประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท และประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ของกลุ่ม […]

ก.ขนส่ง เปิดให้ต่อใบขับขี่ นอกเวลาราชการ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยใช้ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ทำให้ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมถึงประกาศให้โควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่น และผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา […]

คกก.โรคติดต่อ เชียงใหม่ ออกคำสั่งผ่อนคลายเพิ่ม

คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งผ่อนคลายเพิ่ม รับลูก ศบค.กลาง เปิดแมสให้เป็นความสมัครใจ กิจกรรมรวมคนเกิน 2,000 คน ต้องขออนุญาต ร้านอาหารใช้กฎหมายปกติภายใต้มาตราป้องกันโรค ส่วนสถานบันเทิงยังต้องขออนุญาติเปิด วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัเชียงใหม่ ที่ 41/2565 มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นการออกคำสั่งฯ โดยอาศัยคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 2 การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยระบุให้ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ ให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโรคต่างๆ โดยแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ รวมถึงกรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด – 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – 19หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด […]

21 ร้านยาในเชียงใหม่ เข้าร่วมเจอ แจก จบ

21 ร้านยาในเชียงใหม่ ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อรับยาร้านยาใกล้บ้าน “เจอ แจก จบ ” ทางเลือกของผู้ป่วยอาการสีเขียว ผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียว สามารถขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล มีขั้นตอนและเงื่อนไขการรับบริการดังนี้ 1. ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ที่มีอาการไม่รุนแรง (อาการสีเขียว) สิทธิบัตรทอง, สิทธิข้าราชการ, สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกันตน – อายุน้อยกว่า 60 ปี – น้ำหนักไม่เกิน 90 กก. – ไม่ตั้งครรภ์ – ไม่ใช่เด็กอายุ 0-5 ปี – ไม่เป็นคนพิการ,ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง – ไม่มีโรคประจำตัวกลุ่ม 608 (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,ไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง) – ไม่มีอาการปอดอักเสบ 2. โทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ร้านยาจะให้แอดไลน์ โดยไม่ต้องมาที่ร้านยา 3. ร้านยาจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และให้คำปรึกษาฟรี มีการอัพเดตรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สแกน […]

แถลงข่าวจัดงาน Lanna Expo 2022

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หวังต่อยอดสินค้าสู่ตลาดสากล สร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2022 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวม 4 จังหวัด โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน น.ส.ยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ […]

อยากได้คอนโดแต่ไม่อยากดาวน์ ต้อง “วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 5”

วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 5 จ่ายเบา ดาวน์ 0 บาท* ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน*อยากได้คอนโดแต่ไม่อยากดาวน์ เราจัดให้! จองก่อน ผ่อนที่หลัง ได้ของแถมจัดเต็ม! One Plus Business Park 5 ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์คจองเลยวันนี้! ดาวน์ 0 บาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน*เริ่ม 1.7 ล้าน! คอนโดใหม่! รองรับทุกการใช้ชีวิตใจกลางเมือง 3 นาที จากเซ็นทรัล เฟสติวัลที่สุดของความกว้าง ฟังก์ชั่นเป็นสัดส่วน 1-2 ห้องนอน ขนาด 34-45 ตร.ม.เดินทางไปไหนก็ง่าย หมดกังวลเรื่องการเผื่อเวลาการเดินทางอยู่แล้วอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง จองวันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษ…ดาวน์ 0 บาท*ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ครบชุด*ฟรี! เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด*ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน*ฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* เชิญเยี่ยมชมโครงการที่สำนักงานขาย วันพลัส […]

รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ปี 65 จำนวน 500,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาคปกติ ประจำปี 2565 500,000 ที่นั่ง รับสมัคร 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. การรับสมัครรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

“พัฒนาแรงงานวิถีใหม่”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้น  การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ด้านทักษะในอนาคต  รองรับการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ผลักดันการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการทำงานรูปแบบใหม่ การประกอบธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ และอาชีพในอนาคต และมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้วยกระบวนการฝึกอบรม Upskill และ Reskill   ด้วยเหตุนี้ นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จึงมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ การเรียนรู้ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการเรียนรู้ และวิธีพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ได้ พร้อมทั้งสามารถความรู้ ไปปฏิบัติงานด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ ทั้งสื่อดิจิทัลเพื่อการให้บริการความรู้ และการออกแบบพัฒนาดิจิทัลเพื่อใช้ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ได้จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 และ 13-14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. […]

(มีคลิป) พาชม TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader

พาชม TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่ โตโยต้า ล้านนา ตั้งหน้าตั้งตารอ รุ่นใหม่กันเลยสำหรับ สาวก โตโยต้า ทั้งสอง 2 รุ่น ทั้ง Revo และ Fortuner ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 65 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เปิดตัว TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader ใหม่ล่าสุด เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่ โตโยต้า ล้านนา ซึ่งภายในงานเมื่อลงทะเบียนทดลองขับ รับทันทีของที่ระลึกภายในงาน พร้อมรับคูปอง “ขับลุ้นโชค” ลุ้นรับ #HuaweiTablet พร้อมรางวัลอีกมากมาย โดยมีการจับรางวัลผ่านไลฟ์สด […]

ครั้งแรกกับงานเทศกาล “คเณศจตุรถี” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ครั้งแรกกับงานเทศกาลบูชาครูแห่งศาสตร์และศิลป์ ประจำปีของเชียงใหม่ “คเณศจตุรถี” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ภายในงานมีการบูชาองค์ครู พร้อมกับเปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาร่วมบูชาในงาน พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศกาล อาทิ การบูชาในแบบดั้งเดิม รับชมการแสดงร่วมสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรม เยี่ยมชมงานศิลปะหัตถกรรม ลิ้มรสอาหารเพื่อสุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณ และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของเรา รายละเอียดของงาน 31 สิงหาคม, 10:00 น. – 13.00 น. พิธีเปิดเทศกาลและอัญเชิญองค์พระพิฆเนศ มาสถิตยังสถานที่ของงานเทศกาล โดยพราหมณ์แบบพิธีดั้งเดิม ในบรรยากาศสถาปัตยกรรมล้านนา ผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาองค์บูชาของตนมาร่วมประกอบพิธีกรรมในงานได้ 31 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน งานบูชาองค์พระพิฆเนศด้วยไฟ เครื่องหอม ดอกไม้ กำยาน ขนมลัฑฑู ขนมโมทกะ แด่องค์พระพิฆเนศ ด้วยพราหมณ์ พราหมณี สวามี […]

เปิดลงทะเบียนแล้ว!! จำกัดเพียง 50 ที่นั่ง

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 10YECX ‘nect Gen กำหนดการรับสมัคร วันนี้ – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565ประกาศผลรายชื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565ระยะเวลาการอบรม 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2565ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 49,910 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้ ลงทะเบียนและรายละเอียดที่https://forms.gle/jSwLspHUF3nq6MDS7 สอบถามเพิ่มเติม Line : @yeccm

ฝึกอบรมเพื่อเตรียมแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม ระยะเวลาการฝึกอบรม 150 ชั่วโมง ผู้รับการฝึก 20 คน ในหลักสูตรนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อการทำงานของร่างกาย ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบระบายน้ำเหลือง การประเมินสุขภาเบื้องต้นของผู้รับบริการ การบันทึกรายงานและการประเมินผลการบริการ การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีหมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขาที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของการบริการเพื่อความงาม ทำทรีทเม้นท์หน้า การขัดตัว การนวดเซลลูไลท์ หลักการและวิธีการพอกตัวการดูแลเส้นผม การกำจัดขน เป็นต้น ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน  รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Thailand Wellness Sandbox) โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะนวด และสปาเป็นอาชีพที่สามารถนวดที่ไหนก็ได้ Delivery ไปตามบ้านได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนโดยไม่ต้องเสียค่าสถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานเข้าสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ […]

AIS ปักหมุดผู้นำด้าน 5G ยอดผู้ใช้ 3.9 ล้านราย

AIS เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 ปักหมุดผู้นำด้าน 5G ยอดผู้ใช้งานพุ่ง 3.9 ล้านรายวางวิสัยทัศน์ Cognitive Tech-Co อัดงบ 30,000 ล้านบาท ชูคุณภาพ บริการและประสบการณ์ที่เหนือกว่า ขับเคลื่อน Digital Economy สู่การเติบโตของประเทศ AIS ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของปี 2565 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับปีก่อน ดันผู้ใช้งาน 5G รวม 3.9 ล้านราย เติบโตกว่า 39% และมีจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือรวมทะลุที่ 45.5 ล้านเลขหมาย เป็นผลมาจากภาพรวมของการดำเนินธุรกิจเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางด้านแผนการทำงานช่วงครึ่งปีหลัง AIS ยังคงเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่า […]

วัดปางมะกง” ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปี 65

“วัดปางมะกง” ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปี 65 เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เร่งปฏิสังขรณ์ศาลาบาตร และวิหาร เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน วัดปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อยู่บนยอดดอยสูง และการเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก พระครูเกษมจริยานุกูล (ครูบากิตติชัย) เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดปางมะกง เปิดเผยว่า ทางวัดทำโครงการ​พระสงฆ์ร่วมชาวบ้าน ต่อโลงศพ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาบาตรและพระวิหารของทางวัดปางมะกง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญได้ โดยร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ ในปีนี้ขอเจริญพรญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย “ผ้ากฐิน” หรือ “ทอดกฐิน” เพราะเมื่อปีที่ผ่านขาดเจ้าภาพองค์กฐิน ทำให้การทนุบำรุงศาสนาสถานต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างพระวิหารวัดไม่แล้วเสร็จ เพราะได้ดำเนินการ บูรณะปฏิสังขรณ์มาร่วมกว่า 16 กว่าปี และในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาทำให้ ต้องหยุดชะงัก และดำเนินการไปอย่างล่าช้า ต้องรอผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมทำบุญถวายปัจจัย เพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่ง​ในปีนี้อาตมาจึงขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายองค์กฐิน เพื่อหารายได้ทนุบำรุงก่อสร้างศาลาบาตร และพระวิหาร ซึ่งทางอาตมาคาดจะเร่งดำเนินการปฏิรูปปฏิสังขรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์​ เพื่อใช้ในงานของทางพระพุทธ​ศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า และวันที่ 25 […]

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 8/2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณฑะเลอันดามัน ฉบับที่ 8 (191/2565) ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำบำไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ 9 สิงหาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี […]

อัปเดตจุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชียงใหม่

จุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 1.ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ,เข็ม 2 ,เข็ม 3 และเข็ม 4 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการวันที่ 8 – 11 และ 13 ส.ค. 65 เวลา 08.00 – 14.00 น. สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ,3 ,4 และเข็ม 2 ตามนัด 3. โรงพยาบาลแม่และเด็ก วันที่ 8, 15, 19, 22, 26 และ 29 ส.ค. 65 เวลา 08.00 […]

เชิญร่วมสร้างสุขาภิรมย์ 11 ห้อง วัดนิวาสสถาน จ.เชียงใหม่

สร้างสถานสุขาภิรมย์ การรู้จักปล่อยวางและการได้ปล่อยวาง คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างห้องน้ำและห้องสุขา ณ วัดนิวาสสถาน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สร้างจำนวน 11 ห้อง ขนาดพื้นที่ต่อห้อง 2 เมตร × 1.50 เมตรแบ่งเป็น ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง ห้องน้ำชาย 5 ห้อง โถฉี่แยก ห้องน้ำชาย อีก 4 ชุด ห้องน้ำพิเศษ (ผู้สุงอายุ ผู้พิการ) 1 ห้อง ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาโดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่… ธนาคาร กรุงเทพเลขบัญชี 510-300510-3ชื่อบัญชี วัดนิวาสสถาน ติดต่อสอบถามพระครูวิสิฐสุตานุกูล 089-950-7538

พบเห็นแจ้งได้เลย รถบรรทุกแต่งไฟสปอร์ตไลท์

เจอ จับหมด !! ใครเห็นแจ้งได้เลย รถบรรทุกแต่งไฟสปอร์ตไลท์ กวนสายตา กรมการขนส่งทางบก เตือน!! รถบรรทุกที่มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์จำนวนมาก เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก๋ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอให้เจ้าของรถบรรทุกให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนด นอกจากนี้ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียน 1584 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบ การกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ โดยค่าปรับในส่วนแรก จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รวบรวมแจ้งได้ที่ Line :@1584DLT, Facebook : “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เว็บไซต์http://ins.dIlt.go.th/cmpweb/, E-mail: [email protected] ..

โครงการพ่อแม่อุปถัมป์สัตว์ป่า สร้างจิตสำนึกในคุณค่าชีวิต

ปัจจุบันสัตว์ป่าของกลางนี้ได้เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปด้วย โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่านี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจมีส่วนร่วม ในการดูแลและอุปถัมภ์ ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูสัตว์ป่าของกลาง ที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักลอบค้าสัตว์ป่า สำหรับพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า จะสามารถเข้าเยี่ยมสัตว์ป่าที่อุปการะไว้ได้ตามวาระ โอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ หรืออาจร่วมตั้งชื่อ และทำกิจกรรมร่วมกัน การดำเนินการดูแล รักษา และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ผ่านมา มีสัตว์ป่าที่เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิดพันธุ์ ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่เล็ก ทำให้คุ้นเคยกับมนุษย์ และมีบางส่วนที่มีอวัยวะที่ไม่ปกติ จนไม่สามารถนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอดชีวิต โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในคุณค่าชีวิต และมีเมตตาต่อสัตว์ป่า เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดูแลอุปถัมภ์สัตว์ในกรงเลี้ยง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติอีกทางหนึ่ง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือแสดงความจำนงในการอุปถัมภ์สัตว์ป่า ได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 23 สถานี หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยง โทร 0-2579-9630 หรือส่วนอำนวยการ โทร 0-2579-8273 อ้างอิง : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 2 3 273