นร.ยุพราช คว้ารางวัลนักเรียนพระราชทาน

นักเรียนยุพราชวิทยาลัย คว้า รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564 ทั้งสองระดับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายสุภชัย อุดคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โดมยุพราชรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคํญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศและอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย 1. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ Science in 2032 2. การแข่งขันจรวดน้ำ 3. การแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ในธีม “เวทมนต์” 4. การแข่งขันหอคอยพับกระดาษ 5. การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 6. การแข่งขันสร้างสะพานไม้ไอสกรีม 7. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 8. การประกวดวาดภาพดอกไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้จัดแสดงละครเรื่อง ปรียทรรศิกา ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 โดยจัดแสดง 2 รอบ รอบเช้าเวลา 08.30 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.กรับใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบหมายให้ นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 48 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษและศึกษาแนวทางการบูรณาการ STEN Education สำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมวิภาตะวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล Prix d’Équipe

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันคลิปวีดีโอ ระดับนานาชาติ CONCOURS DE PRODUCTION ARTISTIQUE และได้รับรางวัล Prix d’Équipe วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้ นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 จำนวน 18 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันคลิปวีดีโอระดับนานาชาติ CONCOURS DE PRODUCTION ARTISTIQUE และได้รับรางวัล Prix d’Équipe รางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคแห่งเอเชียแปซิฟิค จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับภูมิภาคแห่งเอเชียแปซิฟิค (Centre Régional Francophone d’Asie Pacifique – CREFAP)ขององค์กรระหว่างประเทศ ของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationale de la […]

อบรมการสอนวงโยธวาทิต ระดับพื้นฐาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบหมายให้ นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน ตามที่สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนางจันทร์พร ปินตาเปี้ย ผู้อำนวยการ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมทำภาพแปรขบวน Pyware ระดับ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต ให้มีความรู้รอบด้านในการสอนวงโยธวาทิต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนเครื่องดนตรี Display และเทคนิคต่างๆได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ห้องเกียรติยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

การเเข่งขันฟุตบอล “ยุพราชคัพ” ครั้งที่ 23

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันฟุตบอล ” ยุพราชคัพ ” ครั้งที่ 23 โดยการจัดการเเข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาของสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าคินีเธอฯ ระหว่างสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเเละสมาคมนักเรีนเก่าปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย , การเเข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยเเละสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย รวมทั้งการเเข่งขันกีฬาสมาพันธ์ 7 สถาบัน ฯลฯ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานคณะอนุกรรมการการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กราบบังคมทูลแถลงการณ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา2566 -2570) ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่ง #Yrcยุวคอมพิวเตอร์

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่ง #Yrcยุวคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน KATHON “ค้นหาสุดยอดเยาวชน พลิกโฉมโลกด้วยโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” รอบคัดเลือกภูมิภาค ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนายเทพบดินทร์ ใจอินสมนายนนทพรรษ วงษ์กัณหานายรัชชานนท์ มุขแก้วนายศุภโชค บุตรดีขันธ์ครูที่ปรึกษา : คุณครูปณวรรต บุญตาศานย์