(มีคลิป) บ้านเมืองกึ้ด จัดงานตีข้าว เผยแพร่วิถีท้องถิ่นล้านนาฯ

บ้านเมืองกึ้ด ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดงานตีข้าว เผยแพร่วิถีท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธุ์อันหลากหลายของตำบล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามในท้องถิ่น สืบสานไปสู่คนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่

เมื่อบ่ายวันที่ 10 ธ.ค.2565 ชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด โครงการ “งานตีข้าว ครั้งที่ 7” ที่ลานทุ่งนาบ้านเมืองกึ้ด หมู่ที่ 1 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยมีนายวราวุธ คำวิชัย ผู้ใหญ่บ้านเมืองกึ้ด หมู่ที่ 1 กล่าวต้อนรับ ว่า ตนมีความยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน “ตีข้าว ครั้งที่ 7” ประจำปีงบประมาณ 2566 ตนมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอนุรักษ์ ให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้

“ต.กึ้ดช้าง มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันงดงาม ที่เป็นทุนของชุมชน และนำมาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ สำหรับประเพณีตีข้าวนั้น เป็นการรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในพิธีกรรมของคนพื้นเมืองบ้านเรา จะสอดแทรกคติธรรม วิถีชีวิตที่ดีงามไว้มากมาย เช่น ในเรื่องของความสามัคคี เรื่องของขวัญกำลังใจ การร้องขวัญข้าว เพื่อขอขมาข้าว สอดแทรกสอนในเรื่องความกตัญญูต่อข้าว นอกจากนั้น ยังเป็นการถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดไม่ทันยุคสมัยแห่งวิถีนี้ ได้เข้ามาเรียนรู้”

“ในนามของบ้านเมืองกึ้ด จึงมีความยินดีต้อนรับทุกหมู่บ้าน ทุกภาคส่วนที่กล่าวได้ไม่หมด ในการร่วมมือ ร่วมใจ จัดกิจกรรม “ประเพณีตีข้าว” ในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่บ้านเมืองกึ้ด”

ด้านนายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีตีข้าวแบบดั้งเดิมและเห็นคุณค่าความงดงามของวิถีชีวิตชนบท ชีวิตคนนา และยังเป็นการเรียกขวัญข้าว เพื่อขึ้นหลองข้าว เป็นการเฉลิมฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยวเล็กๆ ในชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.กึ้ดช้าง ซึ่งเป็นตำบลที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย ได้เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยเฉพาะวิถีการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมระหว่างหมู่บ้าน

“การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่แตง, สำนักงานพัฒนาชุมชน, กศน. , โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน โรงเรียน บ้านเมืองกึ้ด, รพ.สต., ฝ่ายปกครองตำบลกึ้ดช้าง, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง , ชมรมผู้ประกอบการ ต.กึ้ดช้าง และทุกภาคส่วนใน เช่น อปพร. ชรบ. เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรีแม่บ้าน อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ จำนวน 300 คน มีกิจกรรมและการละเล่นพื้นเมืองหลากหลายกิจกรรม อาทิ การฮ้องขวัญข้าว การประกวดเทพีรวงข้าว การแสดงพื้นเมืองและชาติพันธุ์ การแข่งขันไก่อบฟาง หลามปลา เสาน้ำมัน มวยฟาง เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน ก่อนเปิดงานชาวบ้านตั้งขบวนแห่มีชนเผ่าต่างๆ และชาวบ้านพื้นถิ่น เข้ามาในงาน จากนั้นประกอบพิธีเปิด โดยนายอำเภอตีฆ้องหลวงเปิดงาน แล้วตามด้วยพิธีฮ้องขวัญข้าว จากนั้นนายอำเภอนำตีข้าว ชมการแสดงการฟ้อนของเยาวชน และกลุ่มสตรีหมู่บ้านต่างๆ และผู้สูงอายุแสดงฟ้อนให้ชม จากนั้นช้างได้มากินกล้วยและให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ และมีการปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นมงคง ส่วนในภาคค่ำมีการละเล่นอื่นๆจำนวนมากดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น