น่าน บรรยากาศลงทะเบียนแก้หนี้ไม่คึกคัก ตั้งแต่เช้าพบมีผู้ลงทะเบียนเพียง 1 ราย คาดมีช่องทางลงทะเบียนหลายวิธี

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ถนน น่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สถานที่รับลงทะเบียนแก้หนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.30 น. บรรยากาศเงียบเหงา ผ่านไป 1 ชั่วโมง (09.40 น.) พบมีผู้มาลงทะเบียนเพียง 1 ราย เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ผ่านแอพ ThaiD ได้ เนื่องจากโทรศัพท์ไม่รองรับ และไม่มีเงินเติมอินเตอร์เน็ต ด้าน นาง เรไร มีนัก แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง ผู้มาลงทะเบียนแก้หนี้ น้ำตาคลอกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สาเหตุที่เป็นหนี้นอกระบบเกิดจากเมื่อก่อนได้ไปกู้เงินลงทุนจากธนาคารออมสิน ตามโครงการกู้เงินสร้างอาชีพประมาณต้นปี 2562 ซึ่งเป็นหนี้ในระบบ ช่วงแรกก็ค้าขายพอมีกำไรสามารถส่งงวดได้สบาย จากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้ค้าขายไม่ได้ทางธนาคารก็ส่งคนมาทวงหนี้ พร้อมทั้งจะเดินเรื่องฟ้องร้อง เพราะมีคำสั่งจากรัฐบาลห้ามทุกอย่างแต่หนี้สินรวมทั้งดอกเบี้ยไม่ได้หยุดตามคำสั่ง ตนจึงตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ เพื่อมาจ่ายหนี้ในระบบ ก้อนแรกจำนวน 20,000 บาท พอได้เงินมาก็มาจ่ายเงินค่างวดเงินกู้ในระบบ แล้วส่งรายวัน สถานการกู้ไม่ดีขึ้น ต้องกู้มาเพิ่มการลงทุน และใช้หนี้มาตลอดจนมาถึงปี 2565 สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค้าขายได้ […]

อำเภอสันติสุข ประชุมการกลั่นกรอง และติดตามการหนี้ค้างชำระ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำ นาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรม การกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอสันติสุข หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กลุ่มเป้าหมาย ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข ชั้น 2 จังหวัดน่าน เวลา 13.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจให้ความรู้ความเข้าใจและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ พร้อมติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมประชุม โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการภาค 5 ประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาชน โค้ช ประธาน กรรมการและสมาชิกชมรมสตรองจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทาง การพัฒนาการดำเนินการของชมรม STRONGฯ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการจัดเวทีอภิปรายเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของชมรม STRONG ฯ ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค […]

อบจ.แพร่ สัมมนาวิชาการทิศทาง อปท.ในอนาคต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พนักงาน อบจ. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง”ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต” ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคเหนือ, นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย โดยมี นายก อบจ. / สมาชิกสภา อบจ. (สจ.)/ ทั่วประเทศมาร่วมประชุม ณ จ.ขอนแก่น ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ชูพงศ์ คำจวง […]

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในคืนวันลอยกระทง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ และกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบ ครัว นายเกษตร งามดี อายุ 69 ปี เจ้าของบ้านและโรงงานแปรรูปไม้และผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ 11 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งถูกเพลิงไหม้ในคืนวันลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2566 ที่ผ่านมา นายกเหล่ากาชาดแพร่ได้มอบสิ่งของ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมสอบถามให้กำลังใจเจ้าของบ้าน ซึ่งเล่าให้ฟังว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นไม้สักขนาด 2 ชั้น ด้านหลังต่อเติมเป็นคอนกรีต ถูกเพลิงลุกไหม้ จากชั้นบนลุกลามลงถึงเฟอร์นิเจอร์ที่กองไว้ด้านล่าง ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประเมินความเสียหายประมาณ เกือบ 2 ล้านบ้าน เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร […]

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป เชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง

ไฮไลฟ์ กรุ๊ป เชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง พร้อมริ้วขบวนประกวดกระทงใหญ่ตระการตรา“กวนเกษียรธารา คงคาก่อกำเนิด มงคลเลิศแด่โลกา” เครือบริษัท ไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ พร้อมใจกันร่วมเดินขบวนในลำดับที่ 13 และแสดงการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบประกวด ภายใต้แนวคิด “กวนเกษียรธารา คงคาก่อกำเนิด มงคลเลิศแด่โลกา” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการเครือบริษัท ไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่ นำโดย มร. ชูโบดีบ ดัส นางวัชราภรณ์ ลิน มร. ดานูช รามาซานแดรน แนร์ นางปอล่า แนร์ และมร. แมทธิว ลิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรในเครือฯ กว่า 100 คน ได้แก่ บจก. ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ […]

สธ. เร่งขยายการเข้าถึงบริการฟันเทียม 72,000 คน และ รากฟันเทียม 7,200 คน ทั่วประเทศ

สิทธิข้าราชการ และประกันสังคมในอนาคต และ 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง“ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กรมอนามัยได้นำเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) สนับสนุนการจัดบริการให้เกิดขึ้นในหน่วยบริการระดับ M2 (ขนาด 120 เตียงขึ้นไป) ขึ้นไปในทุกจังหวัด รวมทั้งติดตาม กำกับ ผ่านการติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กลไกตรวจราชการ และคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก เพื่อให้การบริการบรรลุตามเป้าหมาย 2) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ค้นหา คัดกรองกลุ่มเป้าหมายในชุมชน ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ และขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร เขตสุขภาพที่ 13 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 จัดระบบเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการค้นหา คัดกรอง เตรียมช่องปาก และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับบริการฝังรากฟันเทียม” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

รมว.เกษตรฯ ลงนามแต่งตั้ง ผู้แทนเกษตรกร กฟก.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว นั้น “เลขาธิการสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 แล้ว” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

(มีคลิป)ชาวบ้าน ต.สบสาย ตื่นปลาไหลยักษ์ แห่ร่วมปล่อยและส่องหาเลขเด็ด

เมื่อเย็นวันที่ 29 พ.ย. 66 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.สบสาย หลังวัดสบสาย หมู่ 5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ป้าตุ่น สมฤทธิ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้นำปลาไหลยักษ์ จำนวน 2 ตัว ใส่กะละมังมาเพื่อจะนำไปปล่อยคลอง ด้านข้างโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุกว่า 10 คน เดินมาสมทบด้วย เพื่อที่จะขอร่วมปล่อยปลาไหลครั้งนี้ ป้าตุ่น สมฤทธิ์ ได้เล่าว่า วันนี้ได้เดินทางไปที่ อ.ลอง และไปพบร้านข้างทางบนถนนสายลอง-แพร่ มาเอาปลาไหลยักษ์ ใส่ถุงมาห้อยไว้ขาย ตนได้ขอซื้อมา 2 ตัว เพื่อที่จะนำไปปล่อยในวันลอยกระทง จากนั้นก็กลับมาบ้าน และได้ชวนเพื่อนนักเรียนสูงอายุ มาร่วมกันปล่อยปลาไหล หลังจากที่เพื่อนๆทราบข่าวก็พากันมารวมตัวกันหน้าวัด เพื่อที่จะร่วมกันปล่อยลาไหล […]

อบจ.แพร่ ร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(มีคลิป)องคมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ พร้อม ลงแปลงนาเกษตรกร ซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พล.ต.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยลงพื้นที่แปลงนาข้าวของ นางยุพิน สวนเขื่อน ราษฎรบ้านแม่แคม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากกรมชล ประทานบรรยายสรุปความคืบหน้า […]

1 2 3 828