ครม.เคาะขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เกาะสมุย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 พ.ย. 66 ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่….) พ.ศ… ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สาระสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม, สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ได้กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน kickoff โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมในโครงการ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยเริ่มกำหนดการโอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กับเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับสิทธิ์เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2567 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,960 […]

สาวดักแด้สูงเม่นเสียชีวิตแล้วหลังป่วยโรคผิวหนังมานาน 21ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อบ่ายวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น จ.แพร่มอบหมายให้นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอำเภอ/เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอ/เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น วางพวงหรีดพัดลมเคารพศพนางสาวสุคนทิพย์ อายุ 21ปี ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสียชีวิต โดยมี นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น,ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสูงเม่น ร่วมพิธี ณ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันต.สูงเม่น ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลข่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เข่าช่วยเหลือในการดูแลรักษาอากาป่วยด้วยโรคผืวหนัง โรคดักแด้ของน.ส.สุคนทิพย์ กล่าวว่า น้องสุคนทิพย์ เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่27พ.ย.คืนวันลอยกระทงหมดชีวิตที่ทรมานแล้วขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีและจะทำการ์ฌาปนกิจศพในวันนี้ 29 พ.ย.66 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือตลอดจนผู้ใจบุญทุกคนที่มีต่อน้องสุคนทิพย์ มา ณโอกาสนี้อีกครั้ง

จ.แพร่ มอบโล่ชุมชนคุณธรรมและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่​ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ – การมอบโล่รางวัลชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 จำนวน 2 แห่ง – การประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และได้รับพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร […]

กลุ่มเกษตรกรยุติการชุมนุม หลังเข้าพบ รมต.ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 กลุ่มเกษตรกรที่ชุมนุมเรียกร้องราคารับซื้อข้าวโพดตกต่ำ ประกาศยุติการชุมนุม หลังนำเรื่องการชดเชยการเกษตรปรึกษาและนำเข้าพิจจาราณาในช่วงเย็นของวันนี้โดยกลุ่มเกษตรกรยื่นข้อเสนอไป 2 ข้อ คือ 1.งดรับซื้อและนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน 2.ชดเชยราคาไร่ละ 1,000 บาท ต่อหนึ่งครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรแจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางมารับเรื่องในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม โดยกลุ่มเกษตรกรเตรียมยื่นเรื่องย้าย หัวหน้าสำนักงานพานิชจังหวัดน่าน เนื่องจากไม่พอใจในการแก้ปัญหาและส่งเรื่องร้องเรียนล่าช้าประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา 12.40 น. เหตุการณ์ทั่วไปเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้เฒ่าขับรถยนต์วูบลงข้างทางติดในรถ รอดตายหวุดหวิด

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น ร.ต.อ.ชวลิต เทรักษี พงส.สภ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่านแจ้งว่ามีรถยนต์เสียหลักลงข้างทาง ที่บ้านหาดปลาแห้ง หมู่ 9 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบ จนท.อาสาตำรวจบ้านชุดเหยี่ยวฟ้า , จนท.ตร.ตู้ด่านบ้านไร่ไพรวัลย์ อำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุ ในขณะที่ ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ่อ กำลังให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นายสมศักดิ์ อายุ 62 ปี ชาว ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นคนขับที่ช่วยเหลือตัวกว่าเองไม่ได้ อยู่ติดภายในรถยนต์กระบะยี่ห้อ Mazda 4 ประตู สีขาวสภาพล้อชี้ฟ้าลงในลำห้วยลึกห่างจากถนนท่าวังผา – น่าน เข้ามาในตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 20 เมตร ออกมาได้ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบทรัพย์สินทางราชการเสียหายแต่อย่างใดให้จึงให้เจ้าของรถแจ้งญาติดำเนินการ ต่อไป

ออสเตรเลีย เข้าพบ บิ๊กหลวง รักษาการเลขา ป.ป.ส. เชียร์มาตรการเร่งด่วนสกัดกั้นยาเสพติดไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานให้การต้อนรับนายสเตฟาน เจอร์ก้า ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดทางอาญา และคณะตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทย และหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยมีนายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการทำงานร่วมกับ AFP มาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กลไกปฏิบัติการ Taskforce Storm (โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ) และได้กล่าวขอบคุณ AFP สำหรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ AMPLIO […]

โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านเลี้ยว สนับสนุนโครงสู้ฝุ่น PM 2.5

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนบ้านเลี้ยว ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา นำโดยนายขจรศักดิ์ กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร (MOU) งบประมาณสนับสนุนโครงการยิ้มสู้ฝุ่น PM2.5 โดยมีนาย นิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 2   เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมคณะผู้อำนวยการ และครูผู้เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนบ้านเลี้ยว เข้าร่วมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วยังได้มีการ ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการฯ  งบประมาณทั้งสิ้น 158,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 แก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียน       สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดสาเหตุที่ให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับชุมชน   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีต่างๆ […]

ผลประกวดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ณ วัดร้องเข็ม

ผลประกวดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ณ วัดร้องเข็ม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่โดยการนำของนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางและคณะศรัทธาวัดร้องเข็ม จัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดนางนพมาศอำเภอร้องกวาง และการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งชมการแสดงดนตรีตลอดงานผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566นางนพมาศอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาววันวิสา พั่นเพียร ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอภิชญา ผัดจันตา ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนิศาชล สุวรรณ์ ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวชริดา อุ่นกาศ […]

อ.แม่สรวย สืบสานประเพณีลอยกระทงริมน้ำแม่ลาว สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ กาดนัดสีเขียว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกูล นายอำเภอสรวย มอบหมายให้ นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.สังกัดกองร้อย อส.อ.แม่สรวยที่ 12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และสถานที่ริมน้ำที่จัดให้ประชาชนใช้ลอยกระทง มีความปลอดภัย แข็งแรง มั่นคง มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และ ชรบ. ดูแลความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีเสื้อชูชีพ ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากนั้นนายอำเภอแม่สรวย ร่วมลงเยี่ยมติดตาม กรณีเทศบาลตำบลแม่สรวย ได้สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดตลาดนัดสีเขียว จัดให้มีตลาด “ กาดน้ำสรวย ” ในงานลอยกระทง ปี 2566 โดยแผนงานต่อไป จะดำเนินการกาดน้ำสรวย ตามนโยบาย มท. ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ณ สวนสาธารณะสะพานแม่น้ำสรวย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปต่อมา […]

ยี่เป็งเชียงใหม่คึกคัก หลายจุดทั่วเมืองเนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยว

ยี่เป็งเชียงใหม่คึกคัก หลายจุดทั่วเมืองเนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยว พากันร่วมงานประเพณี ขณะที่บริเวณสะพานจันทร์และนวรัฐ คนแห่ปล่อยโคมลอยกระทงกันแทบทะลัก ช่วงค่ำคืนวันที่ 27 พ.ย.66 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศวันที่สองของประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะตามสถานที่สำคัญและสะพานหลายจุดของตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ล้วนแล้วแต่มีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงานเทศกาล โดยในวันนี้ถือเป็นวันกระทงเล็ก ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการแสดงขบวนสะเปา ที่ตั้งขบวนมาตั้งแต่บริเวณถนนท่าแพ เคลื่อนมาจนถึงบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ตลอดเส้นทางคราคร่ำไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมชมขบวนแห่กันอย่างเนื่องแน่น สองข้างทางตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนในวันนี้ ขณะที่ตามบริเวณสะพานต่างๆ อย่างเช่นสะพานนวรัฐ ก็เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต่างพากันออกมาเดินชมความสวยงามและร่วมลอยกระทงลงในแม่น้ำ อีกทั้งบริเวณจุดนี้ ยังมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการจุดพลุและประทัด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชายต่างชาติที่เพิ่งเคยมาร่วมประเพณี และหลายคนเกิดความประทับใจกับการจัดประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ เช่นเดียวกันกับที่บริเวณสะพานจันทร์สม หรือขัวแขกด้านตลาดดอกไม้ และตลาดวโรรส ที่ในวันนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนและสนุกสนาน โดยที่บริเวณบนสะพานจันทร์สม ประมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พากันขึ้นไปยืนชมความสวยงามของพลุและโคมลอย ทำให้บริเวณบนสะพานนั้นไม่สามารถเดินเคลื่อนได้ชั่วคร่าวและทำให้เบียดเสียดกันอยู่นานกว่า 1 ชั่วโมง จนกระทั่งบนสะพานสามารถเดินไปมาได้ตามปกติ ส่วนที่บริเวณด้านล่างติดกับลำน้ำปิง ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพากันควงแขนเพื่อน ครอบครัว รวมถึงที่มากันแบบคู่รัก พร้อมใจกันนำกระทงมาลอยลงสู่แม่น้ำ กันอย่างมีความสุข โดยในปีนี้ บรรยากาศนั่นยิ่งคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเปิดเมืองท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ และในปีนี้ที่มีนักท่องต่างชาติเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะมีรายได้สะพัดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า […]

บรรยากาศลอยกระทงเชียงใหม่คึกคัก ผู้คนแห่เที่ยวงานแน่น

บรรยากาศลอยกระทงเชียงใหม่คึกคัก ครอบครัว หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยว ออกพากันเที่ยวงานพร้อมทั้งลอยกระทงเนืองแน่น ช่วงค่ำคืนวันนี้ (27 พ.ย.66) รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศในวันลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคีก ซึ่งวันนี้หลายจุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในตัวเมืองและพื้นที่อำเภอรอบนอกต่างมีการจัดงานกันหลายแห่ง โดยที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานในวัยนี้ยังคงมีมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการจัดงานกันอย่างเนืองแน่น ขณะที่บริเวณสะพานป่าแดดท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในค่ำคืนนี้ ก็ได้มีการจัดงานประเพณียี่เป็งบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงในพื้นที่เช่นกัน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาตา โดยภายในงานมีการจัดเวทีคอนเสิร์ต และร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ ให้ประชาชนได้เดินเที่ยวกันจำนวยหลายร้าน และยังมีการจัดบูธกานละเล่นย้อนยุค คล้ายงานวัด เพื่อสร้างสีสันงานลอยกระทงย้อนยุคให้กับผู้มาเข้าร่วมงานอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีการจัดแพสองฝั่งเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำกระทงลงไปลอยในแม่น้ำ ตามการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี โดยในงานมีการรักษาความปลอดภัย ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คอยตรวจตรารักษาความสงบ ซึ่งพบว่าในวันนี้การจัดงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

1 2 3 4 5 826