ม่วนสุดๆ! แห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง หลังจากอั้นมานาน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2566 กลับมาแล้วประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ลือชื่อหลังจากว่างเว้นจัดมาหลายปีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับปีนี้ในวันเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนา ทางอำเภอจึงจัดประเพณีแห่ไม้ร้ำโพธิ์ขึ้น ชึ่งครั้งนี้มีการตั้งแต่งดาขึ้น ตามหมู่บ้านต่างๆมีทั้งหมด 13 เล่ม แต่ละแห่งประดับประดาอย่างสวยงาม และมีรถดนตรีแห่ไม้ค้ำโพธิ์เข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง โดยขบวนแห่เริ่มตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามมีการปิดถนน ตั้งแต่ช่วง กม.0 ปากทางเข้าน้ำตกแม่กลาง ไปจนถึง หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ผู้ที่เดินทางให้ใช้ทางเลี่ยงแทน

ร่วมแสดงความคิดเห็น