ร่มบ่อสร้าง ตำนานที่เล่าขาน

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวตำนานการทำร่ม ที่บ่อสร้าง และสันกำแพง

ซึ่งทราบกันดีว่าที่บ่อสร้าง และสันกำแพงจะมีงานจ้องล้านนา ในช่วงยี่เป็ง เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา จึงอยากนำเสนอเรื่องราวการทำร่มที่มีการสืบสานช่างฝีมือ จากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน

ร่มบ่อสร้าง โดย Umbrella Making Centre ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม, ร่มถวิล  เป็นอีกแหล่งเรียนรู้การทำร่มพื้นบ้านบ่อสร้างวิสาหกิจชุมชน​ศูนย์​ทำร่มบ่อสร้าง แหล่งรวมช่างฝีมือด้านการทำร่ม มากว่า 44 ปี ที่นี่จะมีคุณยาย ชื่อ “อุ้ยสม” อายุกว่า70 ปี ทำร่มมาตั้งแต่อายุรุ่นๆ ทำร่มมากว่า 40 ปี

หากใครได้มาชม ร่มบ่อสร้าง โดย Umbrella Making Centre ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม, ร่มถวิล จะได้พบคุณยาย “อุ้ยสม” นั่งทำร่ม หรือจ้องให้ได้ชมความน่ารัก ในอาชึพทำร่ม ที่สืบทอดกันมาสมัยบรรพบุรุษ

ทั้งนี้ศักยภาพและความเข้มแข็งของ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง” ที่มีหลักการทำงานภายใต้แนวคิดการกระจายรายได้ ร่มบ่อสร้าง 1 คัน สร้างรายได้ทางตรงจากการทำร่ม ให้กับชาวบ้านถึง 2 อำเภอคือ อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่งช่างฝีมือในการทำร่ม

ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 200 ปี จากอดีตจนปัจจุบัน ได้แก่ กระดาษสา ทำที่บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง ด้ามร่ม ทำที่บ้านเหล่า, บ้านออน อำเภอสันกำ แพง และบ้านแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด ซี่ร่มและโครงร่ม ทำที่บ้านสันต้นแหน อำเภอดอยสะเก็ด และนำมาประกอบกัน ปิดกระดาษร่ม (หุ้มร่ม) ลงสี ที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง

อ้างอิง https://www.chiangmainews.co.th/news/1879379/

ร่วมแสดงความคิดเห็น