กวนข้าวทิพย์ วิถีล้านนา

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ที่หาชมได้ยาก

กวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดาได้ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์

เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ในประเทศไทย ชาวบ้านจะทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเองถ้ารับประทาน การกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยความสามัคคีจากชาวบ้านจึงจะสำเร็จลงได้ การที่ทำในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชา และรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จจากจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2556

และในค่ำคืนนี้ จะพิธีพิธีกวนข้าวทิพย์ ในงานสมโภช ยอดฉัตรทองคำเพื่อประดิษฐานเหนือพระธาตุเจดีย์
และพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดยางกวง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.09 น. พร้อมกัน ภายในวิหาร
เวลา 19.09 น. พิธีอธิษฐานบรรจุพระธาตุ
เวลา 19.39 น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 20.39 น. พิธีสวดเบิก ( ล้านนา )
เวลา 21.09 น. พิธีกวนข้าวทิพย์

ขอบคุณ พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที เจ้าอาวาส วัดยางกวง

และในวันในวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จะมีพิธีทอดกฐินสามัคคี เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน
เวลา 08.09 น. พร้อมกันในบริเวณพิธี
เวลา 08.39 น. เคลื่อนขบวนราชรถ (จากประตูเชียงใหม่ มาวัดยางกวง )
เวลา 19.09 น. พิธีบวงสรวง
เวลา 10.39 น. พิธียกยอดฉัตรทองคำ
เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.39 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

ร่วมแสดงความคิดเห็น