จุดประทีปถวายบูชาพระรอด

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของการบูชาพระรอดหลวงวัดมหาวัน 1,360 ปี

วัดมหาวัน ลำพูน จัดประเพณียี่เป็ง ตามโคมส่องเมือง-จุดประทีปถวายบูชาพระรอดหลวงวัดมหาวัน 1,360 ปี ในกิจกรรมร้อยสายบุญ ถวายโคม ตามประทีป เชื่อมพระธาตุ- พระรอด ที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้น ในวันที่ 6-8 พ.ย. 2565 บริเวณถนนรกแก้ว – วัดมหาวัน 15.00 – 22.00 น.

และในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2565 วัดมหาวัน ลำพูน จัดงานบุญ ทอดกฐินสมทบทุนสร้าง มหามณฑปพระพุทธสิกขีปฎิมากร พระรอดหลวง มียกช่อฟ้าเอก บูรณะวิหารเวลา 16.00 น.

ขอบคุณ Imboon Smile

อานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ
1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

อ้างอิง http://www.sarakuntho.org/
อ่าน บุญอานิสงค์ถวายโคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น