(มีคลิป) น่าน จัดงานฤดูหนาวอโวคาโด้ เกษตรแฟร์ ครั้ง ที่ 1

น่าน-สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว และวิสาหกิจชุมชนทรัพย์ภูคาการเกษตร จัดงานฤดูหนาวอโวคาโด้ เกษตรแฟร์ ครั้ง ที่ 1 ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อค่ำวานนี้ที่บริเวนสถานีรถโดยสารอำเภอปัว จังหวัดน่าน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทรัพย์ภูคาการเกษตร ,องค์การบริหารพื้นที่พิเศษ 6 ,สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน, สำนักงานท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดน่าน ,อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ,เกษตรอำเภอปัว ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ,เทศบาลตำบลปัว ได้มีมติร่วมกันใน การจัคงานอโวคาโด้ เกษตรแฟร์ และ ฤดูหนาวครั้ง ที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาค-2 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดงาน และมอบประกาศณียบัตรการประกวดเมนูอาหารสร้างสรรค์จากอโวคาโด้ ถ้วยรางวัลการประกวดหนูน้อยอโวคาโด้ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมสินค้าพืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัย หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ ของอำเภอปัว ต่อสาธารณชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอปัว (ต้นอโวคาโด้ต้นแรก ของประเทศประเทศไทย ที่บ้านป่ากลาง ) อำเภอปัว และเป็นอาหารว่าง ของคนอำเภอปัว อีกทั้งเพื่อให้ เป็นที่ประจักกว้างขวางต่อไป” และเป็นการ”กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกายในอำภอปัว จังหวัดน่าน

ในการจัดงาน มีมหกรรมคาราวานอาหาร สินค้าราคาถูกจากโรงงาน ศิลปีน นักร้อง สวนสนุก การประกวด ออกร้านของหน่วยงานในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคดี ความภาคภูมิใจ ในเกียรดิศักดิ์อันดีงามของคนอำเภอปัว รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า การโรงแรม และประชาชนในพื้นที่ได้เกิดรายได้ การจำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอปัว และจังหวัดน่าน เพื่อ ปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีต่อ อาชีพเกษตรกร และ ให้คนรุ่นใหม่ช่วยภูมิใจในบรรพบุรุษ ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงต่อไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกร ชาวสวน จังหวัดน่าน ได้มีที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และตระหนักถึง ความสำคัญของการแปรรูป สินค้าทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการจัดงาน อโวดาโค้เกษตรแฟร์ และงานฤดูหนาวครั้ง ที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน2565

โดยภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆ อาทิ – จัดนิทรรศการ เกษตรปลอดภัย, ซุ้มมัจฉาพาโชค(เพื่อการกุศล) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว, คาราวานสินค้า สวนสนุกสำหรับครอบครัวให้กับเด็กๆ ที่มาเที่ยวงาน สำหรับผลการประกวดแปรรูปอโวคาโด้ รางวัลชนะเลิศ ร้านลีนกะลัน น้ำพริกอ่องอะโวคาโด-ขนมหม้อแกงอะโวคาโด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ร้าน Vohio เมนูกุ้งจี่อะโวคาโด-ไอศกรีมอโวคาโด

ร่วมแสดงความคิดเห็น