(มีคลิป)จ.แพร่ เร่งกระจายผลผลิตลองกองเกือบ 300 ตัน ออกสู่ผู้บริโภค

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ในจังหวัดแพร่ รณรงค์ คนเมืองแพร่ไม่ทิ้งกัน ขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ เอกชนช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แถลงแนวทางการกระจายผลผลิตลองกองสู่ผู้บริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย โดยกระจายผลผลิตลองกอง เกรดรวมช่อ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รณรงค์คนแพร่ไม่ทิ้งกัน ให้ชาวเมืองแพร่ช่วยกันบริโภคลองกอง และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดจุดจำหน่าย ซึ่งช่วงสัปดาห์นี้ ผลผลิตลองกองจาก ต.ไทยย้อย เกือบ 300 ตัน จะออกสู่ตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ลองกองเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่ปลูกใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอเมืองแพร่ อำเภอวังชิ้น และอำเภอร้องกวาง พื้นที่ทั้งหมด 1,365 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาด รวม 565 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 11.30 ล้านบาท ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก (Peak) ในช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลทำให้ประสบปัญหาผลผลิตลองกองล้นตลาด ราคาตกต่ำ ปัจจุบัน ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว จำนวน 219 ตัน คิดเป็นร้อยละ 38.76 คาดการณ์ผลผลิตคงเหลือ 346 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.24

โดยวันนี้9ต.ค.66 ได้เริ่มกระจายผลผลิตลองกองครั้งแรก เกรดรวมช่อ ปริมาณ 5 ตัน ไปยังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนและผู้บริโภค คิดเป็นมูลค่า 115,000 บาท โดยแผนกระจายผลผลิตไปยังเรือนจำจังหวัดแพร่ (เกรดร่วง) จำนวน 6 ตัน/เดือน อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในจังหวัด และต่างจังหวัด ในการรับซื้อและกระจายผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดแพร่, จัดหาพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตลองกอง เช่น สถานีบริการน้ำมัน และบริเวณสามแยกอำเภอเด่นชัย รวมถึงประสานผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตลองกองถึงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น