(มีคลิป) รัฐและเอกชนเมืองแพร่ รับซื้อลองกองช่วยชาวสวนเร่งระบายผลผลิต

รัฐและเอกชนเมืองแพร่ รับซื้อลองกองไปเป็นของฝาก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน เร่งระบายผลผลิตกระตุ้นกลไกตลาดแก้ปัญหาราคาที่ตกต่ำ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีแนวนโยบายกระจายผลผลิตลองกอง จากเกษตรกรจังหวัดแพร่ไม่น้อยกว่า 300 ตัน ออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนนี้ โดยเชิญชวนส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำมาบริโภคเอง จัดเป็นอาหารเบรกในการประชุม และช่วยตั้งจุดจำหน่ายในชุมชน และเชิญชวนล้มเข้ามารับซื้อลองกองของจังหวัดแพร่

โดยในวันนี้วันที่ 12 ต.ค.66 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ได้เปิดจุดจำหน่ายลองกองที่กาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการมาให้การสนับสนุนอย่างคึกคัก โดยเฉพาะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ถึง 200 กิโลกรัม

ในการจัดประชุมสภาพกาแฟ เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ประจำเดือนตุลาคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่คริสตจักรพันธกิจจังหวัดแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้นำลองกองจากเกษตรกร ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตลองกองตกต่ำ 3 ตัน ไปจำหน่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงาน ส่งผลให้ราคารับซื้อลองกองในจังหวัดแพร่ดีขึ้นในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น