เกษตรเชียงใหม่ชูกระเทียมดีที่เวียงแหง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์กระเทียมในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฤษนันท์ ทองทิพย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงแหง และนายมานพ จริยา ประธานแปลงกระเทียมแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลดำเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ปลูกกระเทียม 20,573ไร่ คาดการณ์ผลผลิตปีนี้ประมาณ 63,484 ตัน อำเภอที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่ เวียงแหง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการและสะเมิง

สำหรับอำเภอเวียงแหง กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรใรพื้นที่ เพราะ เป็นแหล่งผลิตกระเทียมคุณภาพ เพราะมีอากาศหนาวเย็น และดินที่เหมาะสมแก่การปลูกกระเทียม ทำให้กระเทียมที่ได้มีกลิ่นฉุน และรสชาติดี สามารถเก็บไว้ได้นาน อำเภอเวียงแหงมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดถึง 7,600 ไร่ เกษตรกรรวมกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางการผลิต คือการปลูกตามระบบมาตรฐานGAP ตลอดจนถึงการตลาด เกษตรกรจะเริ่มปลูกช่วงตุลาคมหลังเก็บเกี่ยวข้าว จากนั้นดูแลให้น้ำประมาณ 10 วันต่อครั้งและ งดการให้น้ำประมาน 2 สัปดาห์ ก่อนเก็บผลผลิต ห้วงการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน เกษตรกรที่ไม่มีโรงแขวนหรือตากก็จะจำหน่ายหน้าสวนราคาจะอยู่ 15 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนที่มีโรงแขวนก็นำไปแขวนตากไว้ รอการจำหน่ายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น