เชิญชวนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกเชียงใหม่ จัดใหญ่ 7-9 ก.พ. 63 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ลงนามในเอกสารแจ้งทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนส่งรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง 7-9 ก.พ. 63 โดยงานดังกล่าวมีเป้าหมาย เพื่อเชิดชูและคงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วย รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 63 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป มีประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุก ๆ ปี จังหวัดจะได้รับความร่วมมือจากทุกอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้แต่ละปีที่จัดการประกวดขบวนรถบุปผชาติ นอกจากชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 3 ประเภท แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับและการจัดตกแต่งสวน การประกวดนางงามบุปผชาติ กาดหมั้ว มหกรรมอาหาร การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการจัดงานไม้ดอก-ไม้ประดับนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการท่องเที่ยว และควรเพิ่มกิจกรรม ที่หลากหลาย จัดแต่งสถานที่จัดงานให้สวยงาม เปิดโอกาสให้ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับแต่ละอำเภอ เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญส่งรถบุปผชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44

ร่วมแสดงความคิดเห็น