มทบ.32 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2565 ครบรอบ 135 ปี

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2565 ครบรอบ 135 ปี 8 เมษายน 2565 พร้อมกันนั้นได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลน้ำสะอาดเพื่อใช้ในขีวิตประจำวัน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำในแหล่งกักเก็บมีน้อย ฝนทิ้งช่วงมานาน ณ ชุมชนบ้านสันป่าตึง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะยังสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนไปอีกระยะหนึ่ง และหน่วยทหารก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะคลี่คลาย เพื่อสร้างความสุขและความมั่นใจว่า ทหารจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  

ร่วมด้วยช่วยกัน ทำแนวกันไฟป้องกันหมู่บ้าน/ชุมชน รอบดอยพระบาท

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟรอบดอยพระบาทของหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อป้องกันมลภาวะจากไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองลำปาง ปี 2565 ณ จุดตรวจจุดสกัดบ้านปงอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ การทำแนวกันไฟ เพื่อจะช่วยปกป้องผืนป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยง เป็นการป้องกันมิให้เกิดไฟป่าจากผู้บุกรุก ลักลอบเข้าจุดไฟเผา ซึ่งอาจเกิดลุกลามสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 32 ได้สนับสนุนและบูรณาการเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ, กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำปาง ที่ 1 เครือข่ายไฟป่าบ้านปงอ้อม, ประชาชนบ้านทรายทอง, บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลบ้านเสด็จ […]

ขอเชิญ!ร่วมสืบสานงานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร พระธาตุทันใจ พระเจ้าทันใจ ขอพร ครูบาพัตร วิสุทธสีโล

……………..ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัดพระพุทธวิชิตมาร บ้านใหม่จัดสรร หมู่ 5 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่และคณะศิษยานุศิษย์ครูบาพัตร วิสุทธสีโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธสิชิตมาร แจ้งว่า ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ครูบาพัตร วิสุทธิสีโล คณะศรัทธาและสาธุชนทั้งหลาย …………….ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่น้ำส้มป่อยลอยดอกสารภีชมขบวนแห่น้ำส้มป่อยลอยดอกสารภีสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร (องค์จำลอง) พระคู่เมืองแพร่สรงน้ำพระธาตุทันใจ พระเจ้าทันใจสรงน้ำและขอพร ครูบาพัตร วิสุทธสีโล พระเกจิอาจารย์สายเขมรในเทศกาล ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแพร่วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.ณ วัดพระพุทธวิชิตมาร บ้านใหม่จัดสรร อ.ร้องกวาง จ.แพร่

The 3rd Army Area Medical has a concern about public health and warning prevention in the forests, mountains, or border areas.

Research and development on telecommunications technology, the geo-informatics system for public health, and warning prevention in the forests, mountains, or border areas received the first award for outstanding research in the main category from the Royal Thai Army in 2015 and the excellent research and innovation award from the Ministry of Defense in 2016. This […]

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 830 คน (1-20 มีนาคม 2565)

  ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ นั้น ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยมีผลการจับกุม, ผลการดำเนินคดี และการเร่งรัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3, กองกำลังนเรศวร และ […]

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

  กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2565 (เว้นวันที่ 6 เมษายน 2565 (วันจักรี) และ 13 – 15 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์)) จึงขอให้ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2544 ซึ่งมีอายุครบ 21 ปี และที่เกิด พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2543 ซึ่งมีอายุครบ 22 ปี ถึง 29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร หรือผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ดำเนินการดังนี้ 1. ทหารเกินที่อยู่ในกำหนดเรียก ที่ยังไม่ได้รับหมายเรียก […]

“บ้านหนองห้า” โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริฯ

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนประเทศไทย-ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณดอยยอดห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอยเป็นพื้นที่กว้างขวาง บางส่วนมีการปลูกพืชเสพติด ประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชดำริให้ แม่ทัพภาคที่ 3, ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาภาค 3, เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ราษฎรเหล่านั้น เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านเย้าหนองห้า เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง […]

ทม.แพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง

  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเพื่อลดอัตราการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว รวมทั้งโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง อีกทั้งป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

“พริก มะนาว กระเทียม” ที่เมืองเชียงใหม่ ราคายังพุ่งสูง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้สำรวจราคาพริก และกระเทียม ที่ตลาดหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พ่อค้าแม่ค้าบริเวณผักสด และพริก มะนาว ได้เขียนราคาไว้ที่ถุงพลาสติกที่แยกขาย โดยกำหนดพริกขี้หนู ถุงละ 10 บาท พริกหนุ่ม ถุงละ 10 บาท มะนาวลูกละ 5 บาท จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้ความว่า ราคาพริกทั้งพริกขี้หนูและพริกหนุ่ม ขึ้นเหมือนกันราคาแพง โดยพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อมาจากตลาดเมืองใหม่ ในราคา กก.ละ 120 บาท แล้วนำมาแยกขายใส่ถุง ๆ ละ 10 บาท จากเมื่อก่อนขายถุงละ 5 บาท ขึ้นมาเท่าตัว แต่ก็จะเพิ่มพริกให้ในถุง กะปริมาณ เอา หลีกเลี่ยงการขายเม็ดละ 1 บาท เดี๋ยวไม่มีคนซื้อ อาศัยขายสินค้าอย่างอื่นมาคละกันไป เอากำไรของพริกน้อยๆ ก็พออยู่ได้ หากขายตามราคาจริง ไม่มีคนซื้อแน่ อย่าว่าแต่พริกเลย มะนาว […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจฯ

  วันที่ 18 มีนาคม 2565 โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER-BIZ Connects) กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจและนักลงทุน (Business Matching) โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ ภายในงานเริ่มกิจกรรมด้วยการแนะนำนักธุรกิจและนักลงทุน (Buyer/Retailer) มากกว่า 10 บริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูปได้เจรจาธุรกิจในแบบตัวต่อตัว สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบ พร้อมมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี นับเป็นกิจกรรมส่งท้ายที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการก่อนปิดโครงการอย่างสวยงาม

กรมควบคุมโรค เตือนร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ต้องขายบุหรี่ ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อนุญาตให้ขายบุหรี่ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น หลังจากลงพื้นที่ตรวจพบร้านค้าหลายแห่งใน จ.สงขลามีสต็อกบุหรี่และขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนและหีบห่อไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก          เมื่อวันที่ (15 มีนาคม 2565) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมทีมนิติกร ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และตำรวจท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กับร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบร้านค้าหลายแห่งลักลอบขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนพิษภัย รวมทั้งมีการขายบุหรี่ที่มีซองไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบการตั้งโชว์ซองบุหรี่ และแผ่นป้ายโฆษณาบุหรี่อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดของกลาง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และมาตรา 31 […]

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจการดำเนินโครงการ “บอร์ดเกมสร้างสุข”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มเยาวชน Green Power Gangster Thailand ได้มีโอกาสต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจการดำเนินโครงการ “บอร์ดเกมสร้างสุข” ของทีม “Green Power Gangster Thailand” ทีมเยาวชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และพี่ๆจากโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ได้ชื่นชมให้ข้อเสนอเเนะเเก่กลุ่มเยาวชน Green Power Gangster Thailand ในการจัดทำบอร์ดเกมส์และพวกเรายังจะไม่หยุดเพียงแค่ให้เป็นแค่บอร์ดเกมส์ออฟไลน์ เรายังได้คิดที่จะต่อยอดทำให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 โดยการนำบอร์ดเกมส์ต่อยอดเป็นเกมส์ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันอีกด้วย “ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีความสำเร็จต่อจากนี้” สามารถติดตามได้ที่ IG : gpggangster_th

1 2 3 3,798