ทม.แพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง

  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเพื่อลดอัตราการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว รวมทั้งโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง อีกทั้งป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

“พริก มะนาว กระเทียม” ที่เมืองเชียงใหม่ ราคายังพุ่งสูง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้สำรวจราคาพริก และกระเทียม ที่ตลาดหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พ่อค้าแม่ค้าบริเวณผักสด และพริก มะนาว ได้เขียนราคาไว้ที่ถุงพลาสติกที่แยกขาย โดยกำหนดพริกขี้หนู ถุงละ 10 บาท พริกหนุ่ม ถุงละ 10 บาท มะนาวลูกละ 5 บาท จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้ความว่า ราคาพริกทั้งพริกขี้หนูและพริกหนุ่ม ขึ้นเหมือนกันราคาแพง โดยพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อมาจากตลาดเมืองใหม่ ในราคา กก.ละ 120 บาท แล้วนำมาแยกขายใส่ถุง ๆ ละ 10 บาท จากเมื่อก่อนขายถุงละ 5 บาท ขึ้นมาเท่าตัว แต่ก็จะเพิ่มพริกให้ในถุง กะปริมาณ เอา หลีกเลี่ยงการขายเม็ดละ 1 บาท เดี๋ยวไม่มีคนซื้อ อาศัยขายสินค้าอย่างอื่นมาคละกันไป เอากำไรของพริกน้อยๆ ก็พออยู่ได้ หากขายตามราคาจริง ไม่มีคนซื้อแน่ อย่าว่าแต่พริกเลย มะนาว […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจฯ

  วันที่ 18 มีนาคม 2565 โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER-BIZ Connects) กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจและนักลงทุน (Business Matching) โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ ภายในงานเริ่มกิจกรรมด้วยการแนะนำนักธุรกิจและนักลงทุน (Buyer/Retailer) มากกว่า 10 บริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูปได้เจรจาธุรกิจในแบบตัวต่อตัว สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบ พร้อมมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี นับเป็นกิจกรรมส่งท้ายที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการก่อนปิดโครงการอย่างสวยงาม

กรมควบคุมโรค เตือนร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ต้องขายบุหรี่ ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อนุญาตให้ขายบุหรี่ที่มีภาพคำเตือนแบบใหม่เท่านั้น หลังจากลงพื้นที่ตรวจพบร้านค้าหลายแห่งใน จ.สงขลามีสต็อกบุหรี่และขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนและหีบห่อไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก          เมื่อวันที่ (15 มีนาคม 2565) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมทีมนิติกร ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และตำรวจท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กับร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบร้านค้าหลายแห่งลักลอบขายบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำเตือนพิษภัย รวมทั้งมีการขายบุหรี่ที่มีซองไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบการตั้งโชว์ซองบุหรี่ และแผ่นป้ายโฆษณาบุหรี่อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดของกลาง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2 ห้ามผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และมาตรา 31 […]

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจการดำเนินโครงการ “บอร์ดเกมสร้างสุข”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มเยาวชน Green Power Gangster Thailand ได้มีโอกาสต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจการดำเนินโครงการ “บอร์ดเกมสร้างสุข” ของทีม “Green Power Gangster Thailand” ทีมเยาวชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และพี่ๆจากโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ได้ชื่นชมให้ข้อเสนอเเนะเเก่กลุ่มเยาวชน Green Power Gangster Thailand ในการจัดทำบอร์ดเกมส์และพวกเรายังจะไม่หยุดเพียงแค่ให้เป็นแค่บอร์ดเกมส์ออฟไลน์ เรายังได้คิดที่จะต่อยอดทำให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 โดยการนำบอร์ดเกมส์ต่อยอดเป็นเกมส์ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันอีกด้วย “ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีความสำเร็จต่อจากนี้” สามารถติดตามได้ที่ IG : gpggangster_th

ส.กอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขึ้นเหนือจัดแข่งขันขัน กอล์ฟอาวุโสที่ เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ประธานเปิดการแถลงข่าว การแข่งขันกอล์ฟ (THAI SENIOR TOUR 2022)“NSDF-THAI SENIOR ALPINE OPEN” ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน แถลงวัตถุประสงค์ของสมาคม งบประมาณ ปี 2565 และรายการแข่งขันปี 2565 นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ก็มีพิธีพิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกสมาคมฯ มอบให้ผู้แทนของมูลนิธิป้องกันไฟป่า จำนวน 50,000 บาท โดยมีตัวแทนมารับมอบ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกอลฟ์ ไทยแลนดืซีเนียร์ ทัวร์ 2022 ณ สนามกอลฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท […]

สิงห์เหนือ เอฟเอคัพ 2022 นัดชิง ต้องดวลลูกโทษหาทีมแชมป์ ครั้งที่ 2 โกสต์เกท แม่นกว่า ชนะ สิงห์เหนือ

  ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลรายการสิงห์เหนือFA CUP 2021 ทีมชนะเลิศ โกสต์เกตประตูผี รองชนะเลิศทีมสิงห์เหนือเชียงใหม่ ในการดวลลูกโทษ โกสต์เกท เตะแม่นกว่าเอาชนะไป 5-3 ประตู คว้าแชมป์ไปครองแบบไร้พ่ายพร้อมเงืนรางวัลสองหมื่นบาท ศึกลูกหนังที่คนเชียงใหม่ ต้องชม สิงห์เหนือ เอฟเอคัพ 2022 ที่เดินทางมาถึงนัดชิงแชมป์ ทีมที่จะได้แชมป์ต้องไม่มีคำว่าแพ้ นัดชิงสนามเดือนแน่นอน 2 ทีมไร้พ่าย อย่างเจ้าถิ่น สิงห์เหนือ เชียงใหม่ ลงสนามเจอกับ โกสต์เกท ทั้งสองต่างก็ผ่านคู่แข่งมาตลอด โคจรมาเจอกันในนัดชิง จะมีทีมหนึ่งที่จะพบคำว่าแพ้เป็นนัดแรก ส่วนแชมป์จะเป็นทีมไร้พ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 สนามเทศบ่าลนครเชียงใหม่ สองทีมไร้พ่ายโคจรมาชิงเจ้าลูกหนังนัดเดียวจบ สิงห์เหนือ เอฟเอคัพ 2022 ใครจะเป็นแชมป์อาทิตย์นี้รู้ผล ทั้งสองทีมต่างก็ยังไม่เคยพลาดท่าให้ใคร นัดนี้ จะได้นรู้ว่าใครจะแพ้เป็นนัดแรก ใครจะชนะครองแชมป์ สิงห์เหนือ เอฟเอคัพ 2022 ไปครองแบบยิ่งใหญ่ เป็นทีมไร้พ่าย […]

นิสิต ป.โท,เอก ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา สพม.พะเยา

  ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปฐมนิเทศนิสิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มาฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยมอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 21 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เข้าฝึกประสบการณ์ยังกลุ่มอำนวยการ โดยมีนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร

ผู้ช่วย​ผบ.ตร.ประธานยกฉัตร​ ​สมโภชพระสัมพุทธวิสุทธิญาณ​ ปฏิสังขรวัดร้างอายุกว่า  700 ปีที่เชียงดาว

พล.ต.ท.ประจวบ​ วงศ์สุข​ ผู้ช่วย​ ผบ.ตร.นำคณะนายตำรวจร่วมงานยกฉัตรและสมโภชพระสัมพุทธวิสุทธิญาณ​ วัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ​ บ้านแม่มะกู้​ ม.12​ ต.ปิงโค้ง​ อ.เชียงดาว​ จ.เชียงใหม่​ โดยมีนายทศพัฒน์​ เลาจาง​ นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง​ นายพิพัฒน์พงศ์​ เดชา​ ส.อบจ.เชียงดาว​ ศรัทธา​ ประชาชนร่วมต้อนรับและร่วมในพิธี​ ทั้งนี้วัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ​เป็นวัดร้าง​ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาไชยสงคราม​ ครั้งมาสร้างเมืองเชียงดาวเมื่อ700กว่าปีที่ผ่านมา​ ปรากฏโบราณสถานเป็นซากพระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่บนดอยดอย​ เป็นที่กราบไหว้บูชาของคนในพื้นที่​ และเมื่อปี 2560 พระราชวิสุทธิญาณ​ เจ้าคณะ​ จ.เชียงใหม่​ ลำพูน​ แม่ฮ่องสอน(ธ)​ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์​ อ.แม่ริม​ ได้ส่งพระภิกษุ​ สามเณร​ มาจำพรรษา​ และเริ่มต้นการบูรณะ โดยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา​ จ.เชียงใหม่​ สำนักงานที่ดิน​ จ.เชียงใหม่​ สาขาเชียงดาว​ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานของเขตที่ดินในพระพุทธศาสนา​ ต่อมาเมื่อ​ปี​2564​ ได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง​ 6​ ม.สูง9ม.​ ด้วยแรงศรัทธาสามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว​ และได้รับประทานนามจากพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ​ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก​ ว่า​ พระสัมพุทธวิสุทธิญาณ​ มีความหมายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระญาณ​อันบริสุทธิ์​ และได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์​ โปรดเมตตาเป็นประธานการสร้างฉัตรถวายพระพุทธรูปองค์นี้​ […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียน ระดับปวช.3 และนักศึกษาระดับปวส.2 ที่ได้พากเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นความสำเร็จที่สร้างความสุข ความปีติ ให้กับตนเอง ผู้ปกครอง และครู กว่าจะมาถึงวันนี้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ให้การสนับสนุน ทุกฝ่ายต้องทุ่มเทและเสียสละ อย่างมาก ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และมีความรับผิดชอบ เป็นกาลังคนที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ […]

‘กรุงเทพฯ’ เป็น Best City รวมทั้ง ภูเก็ต สมุย ครองอันดับ 3 และ 4 เกาะที่ดีที่สุด

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีที่ทราบว่า นิตยสาร DestinAsian จัดให้ ‘กรุงเทพฯ’ เป็นอันดับ 1 ในเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค จากการเปิดเผยของนิตยสาร DestinAsian กรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็น Best City จากผลการคัดเลือกของผู้อ่าน (Reader’s Choice Awards 2022) ซึ่ง 5 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ โตเกียว ฮ่องกง และโซล ตามลำดับ ทั้งนี้ กรุงเทพฯ เคยได้รับเลือกอันดับที่ 1 มาแล้วเมื่อปี 2020 (www.destinasian.com/blog/news-briefs/the-results-of-our-readers-choice-awards-2022-are-out)ซึ่งในการประกาศรางวัลครั้งนี้ ยังมีจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ของไทยที่ได้รับเลือกเช่นกัน โดย ภูเก็ต […]

ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ แก่ศพไม่มีญาติ และผู้ยากไร้ ใน จ.เชียงใหม่ กับวัดสันมะเกี๋ยง

#อุทิศโลงศพแล้วรวยทุกราย#ทำบุญโลงศพ พลิกดวงชะตา แก้ปีชง สะเดาะเคราะห์ร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ แก่ศพไม่มีญาติและผู้ยากไร้ ใน จ.เชียงใหม่ ตามกำลังศรัทธา ☑️#ร่วมบุญได้ที่💛ธ.กรุงไทย💚เลขบัญชี 674-2-66318-9💚ชื่อบัญชี กองทุนบริจาคโลงศพวัดสันมะเกี๋ยง❤️📞☎️📱โทร 0895584332 🔴🔴#อานิสงส์บริจาคโลงศพผ้าห่อศพ*** #อุทิศโลงศพแล้วรวยทุกราย ***ผู้ถาม : การบริจาคโลงศพ ให้คนตายที่ไม่มีญาตินั้นมีบุญมากอันนี้จริงไหมครับ..?หลวงพ่อ : ตามธรรมดาเราถ้าป่วยญาติต้องรักษาสิ้นเงินสิ้นทองมากอยู่แล้ว ถ้าฐานะไม่ดี ถ้าตายไปแล้วแกเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลงศพนี่หนักมาก ถ้าคนจนๆสักหน่อยนะ ก็ต้องไปซื้อไม้ยางมา แล้วมาต่อเองทีนี้สำคัญคนต่อโลง ถ้าไม่มีเหล้ากิน เขาต่อโลงไม่ได้ ถ้ากินเมาเกินไป ต่อโลงไม่ได้อีก นี่เป็นเรื่องจริงๆนะ เมาเกินไปก็งอแงๆทำท่าจะต่อไม่เสร็จทีนี้คนเขามีทุกข์จากการรักษาพยาบาล เพราะเงินมันหมดแล้ว ใช่ไหม..ต่อมาถ้าเกิดตายก็ต้องใช้เงินใหม่ อาจจะต้องขอยืมเขา เป็นหนี้เป็นสินเขา ถ้าเราให้อย่างนี้สร้างความสุขให้แก่เขามาก มันเป็นปัจจัยของความสุขแต่ว่าเคยพบมาหลายรายแล้วนะ ถ้าเขาอุทิศโลงศพแล้วรวยทุกราย นี่เรื่องจริงๆนี่พบมาจริงเลยนะ อันดับแรกเขาต่อโลงไว้ที่บ้าน 4-5 ลูก ต่อๆมาก็เพิ่มหลายลูกขึ้นแล้วก็มีคนร่วมหุ้นส่วน และฐานะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่เคยเห็นมาแล้วนะ คือเอาผลปัจจุบัน เวลานั้นเขามีความทุกข์ยาก ญาติเขาตาย เจ้าภาพหนักใจมาก ไม่มีเงินก็ต้องกู้เขา สถานที่กู้ก็ยังไม่แน่จะไปกู้ได้ที่ไหน หนักใจไม่น้อยเลย—————————————————–ตัดตอนจากเรื่อง : อานิสงส์การบริจาคโลงศพหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

1 2 3 3,745