ทต.ร้องกวาง จับมือชมรมเปตอง ต.ร้องเข็ม จัดแข่งเปตองสัมพันธ์

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายก ทต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทต.ร้องกวาง ร่วมกับชมรมเปตอง ต.ร้องเข็ม ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ ประเภททีมทั่วไป (ทีม 3 คน ไม่จำกัดเพศ วัย และอายุ) การแข่งขันเปตองในครั้งนี้ จัดตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ทต.ร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่จะจัดแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สนามเปตองชมรมเปตอง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ผู้ที่สนใจสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา ทต.ร้องกวาง โทรศัพท์ 054-597366 ต่อ 109 หรือสมัครได้ที่ชมรมเปตอง ต.ร้องเข็ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

จ.แพร่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคาราวะ และหารือแลกเปลี่ยนกระชับมิตรภาพ ในโอกาสที่เดินทางมายังจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมเสรีไทยแพร่ ประจำปี 2566 ณ อนุสรณ์สถานเสรีไทยแม่หล่าย ประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทายาทของอดีตเสรีไทยจังหวัดแพร่จัดสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึง วีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละชีพ เพื่อประเทศชาติ รำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตบรรพชนผู้กล้าเสรีไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบด้วย นายอุทัย กันทาธรรม นายทอง กันทาธรรม และนายสม กันทาธรรม เพื่อรำลึกถึงขบวนการเสรีไทยในอดีต โดยขบวนการเสรีไทยในภาคเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแพร่ มีนายปรีดี พนมยงค์ […]

พช.อ.สูงเม่น ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อำเภอสูงเม่น โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้1.ชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้นำอช. ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่2.ทบทวนระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของผู้นำอช.ตามแนวทางประจำปี 25673.ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชมรมผู้นำอช. อำเภอสูงเม่นและระเบียบชมรมผู้นำอช.4.พิจารณาคัดเลือกผู้นำอช.ดีเด่น5.การจัดทำรายงานแผล และ ผลการปฏิบัติงานของผู้นำอช.ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้นำอช.สามารถนำข้อมูลจากที่ประชุมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ได้ตรงตามภารกิจ

ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการน้ำให้กับศูนย์น้ำอบต.นาพูน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ร่วมประชุมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ให้แก่ผู้นำชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ในการจัดทำข้อมูลระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่โรงเรียน

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่โรงเรียน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวย ผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน และต่างมีความปิติยินดี ซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช พระองค์มีพระราชประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำผู้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่า “จะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับ ไปปลูกไว้บริโภค รวมทั้งแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง […]

อบต.เหมืองหม้อทำฮือฮา! ประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงามงานประเพณีลอยกระทง

เมื่อค่ำวันที่27พ.ย.66 ที่บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่3และหมู่ 7ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายพรหมมา คำแปน นายกอบต.เหมืองหม้อร่วมฝ่ายปกครองต.เหมืองหม้อจะสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 นายพรหมมา คำแปน นายกอบต.เหมืองหม้อ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งสริมการท่องเที่ยวของตำบลเหมืองหม้อองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ แม่เฮือนงามประจำปี 2566 ผู้เข้าประกาดนางนพมาศประกวดนางนพมาศ แม่เฮือนงาม มีคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเป็นสุภาพสตรีมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันรับสมัคร สถานภาพสมรส หรือเคยผ่านการสมรสชื่ออยู่ในหะเบียนบ้านโนเขตตำบลเหมืองหม้อ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันประกวดส่งในนามตัวแทนคณะศรัทธาวัดในเขตตำบลเหมืองหม้อ การประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงามต.เหมืองหม้อได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานในคืนนี้ผลการประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงาม งานประเพณีลอยกระทงตำบลเหมืองหม้อ ประจำปี 2566 มีดังนี้ นางเกษร ศรีทา ศรัทธาวัดปทุมชนะเลิศ ได้เงิน 3,000บาทนางเมตตา ดวงแก้ว ศรัทธาวัดเหมืองหม้อ ได้ขวัญใจร้านเฟียตรับจัดดอกไม้ รองชนะเลิศอันดับที่1 ได้เงินรางวัล 2,500บาทนางโสภา เจริญนุกุล ศรัทธาวัดสำเภา รองชนะเลิศอันดับที่2 ได่เงินรางวัล 2,000บาทนางบุหงา บรรเลง ศรัทธาวัดการซ้อง […]

น่าน – ทม.น่าน สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจากขยะกระทง

สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจาก “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ไม่ธรรมดา หนึ่งในกระบวนการสร้างพลเมืองคุณภาพ สู่การเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานรวมใจ ริมแม่นำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณวิทยาฯ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ช่วยกันจัดเก็บขยะกระทงที่ลอยเกลื่อบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน หลังจากเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ได้ผ่านพ้นไป เพื่อนำมาคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ทุกปีหลังเสร็จสิ้นการลอยกระทง พบว่าเกิด “ขยะกระทง” เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ประชาชนนิยมนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ก้านกล้วย ถึงแม้ว่าประชาชนจะหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถนำขยะกระทงที่จะต้องเก็บไปทิ้งยังบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองน่าน จึงได้มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ที่จะนำต้นกล้วยสำหรับประดิษฐ์กระทงเข้าสู่กระบวนการ เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษจากใยกล้วย ต่อยอดทำเป็นกล่องกระดาษใยกล้วย หรือผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่นๆ ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองน่านในมิติด้านสิ่งแวดล้อม […]

แม่สรวยแก้ปัญหา PM2.5 นำร่องรับซื้อตอซังข้าวโพดทำเขื้อเพลิงชีวมวล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ นายก อบต. /นายก ทต. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ กรณีการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร เน้น “ ข้าวโพด ” ซึ่งอำเภอแม่สรวย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด ประมาณ 38,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะมีการเผาตอซัง เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกคราวต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา PM2.5สำหรับการประชุมหารือวันนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการไม่เผาตอซังข้าวโพด โดยเสนอการรับซื้อต้น ตอซังข้าวโพด เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยมอบหมาย สนง. เกษตรอำเภอ ไปแจกแจงรายพื้นที่ ที่มีการปลูกข้าวโพด และแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

แม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

ม.แม่โจ้ จัดแถลงข่าว งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ยกทัพโชว์เคสผลงานเด่นขึ้นห้าง เรียกน้ำย่อยลองไฟก่อนพบงานจริงยิ่งใหญ่ปลายปี 16-24 ธันวาคม 2566 ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477 ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 […]

นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 27 พ.ค.2566 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย (wheel chair) จำนวน 1 คัน และถุงยังชีพจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการกาชาดเชียงใหม่ห่วงใย มอบรถเข็น (wheel chair) ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นายมานัส รัตนมงคล ณ บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จากนั้น​นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกนกพร ขันธหิรัญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริมและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม และหน่วยงานที่เกี่ยข้องวลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย (wheel chair) จำนวน 1 คัน […]

กฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายยุทธชัย โภคันธะโสม,คุณนันทา กิตติรัชตสุนทร,คุณศักดิ์ชัย เหล่าไทย,ครอบครัวคุณแม่กิ่งทอง กิตติกุล,คุณพ่อโง้ว แซ่เฉ้ง พร้อมคณะวัดพระธาตุจอมกิตติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ เพื่อบำปัจจัยสมทบทุนบำรุงพระพุทธศาสนา เสนาสนะ ถาวรวัตถุ ค่าสาธารณูปโภคของวัด โดยมีพระครูสุจิตเมธาวัจน์ เจ้าคณะตำบลแม่แฝก/เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ เป็นประธานสงฆ์ มีคณะเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 51