เชียงใหม่ เผชิญฝุ่นควันหนักต่อเนื่อง ค่ามลพิษนำโด่ง

เชียงใหม่ เผชิญฝุ่นควันหนักต่อเนื่อง ปกคลุมหนาทึบทั่วทั้งเมือง ค่ามลพิษนำโด่ง

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2566 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วงเช้าวันนี้สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันจนแทบมองไม่เห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพว่าปัญหาฝุ่นควันมีความรุนแรงและอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ข้อมูลแผนที่แสดงจุดความร้อนจากดาวเทียมพบว่าวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนทั้งสิ้น 87 จุด จากจำนวนทั้งหมด 1,280 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 113 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 190 ,162 ,190 ,204 ,185 และ 223 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 184 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 118.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 218 US AQI, อันดับ 2 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 201 US AQI และอันดับ 3 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 189 US AQI

จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันยังมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องนั้น แม้ว่านายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะติดภารกิจเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศตลอดช่วงหลายวันนี้ อย่างไรก็ตามได้กำชับสั่งการให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดทุกมาตรการ ทั้งการห้ามเผา ,การลาดตระเวนสกัดกั้น ,การทำแนวกันไฟ ,การดับไฟ ,การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น และการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น