พร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ! ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย “ชุมชน บ้านไร่กองขิง อ.หางดง” ประเดิม 4จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี น่าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยพื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวปลอดภัย 5 พื้นที่ ได้แก่
1.พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2.พื้นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
3.พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ
4.พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
และ5.พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้าเยาวราช กรุงเทพฯ
ต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว Safety Zone ได้

จากสถานการณ์โควิด-19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไป จะต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยมากขึ้น ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหารจัดการในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรวมตัวของ 3 ชุมชนในเวลานั้นคือ บ้านนาบุก บ้านไร่และบ้านกองขิง โดยในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีการตัดถนนผ่าน ผู้คนก็สัญจรไปมาด้วยการเดินเท้าและทำอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตการปกครองตามสายน้ำหรือแม่น้ำ เพราะบางพื้นที่แม้ว่าจะอยู่ติดกันแต่กลับเดินทางไปมาหาสู่กันลำบากเนื่องจากมีแม่น้ำกั้นเอาไว้ ต่อมาบ้านนาบุกเริ่มมีชาวบ้านอาศัยอยู่มากขึ้น จึงแยกตัวออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่คือหมู่ที่ 10 ส่วนบ้านไร่และบ้านกองขิงยังไม่สามารถแยกไปตั้งเป็นหมู่บ้านของตนเองได้เพราะประชาชนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้ทั้งสองหมู่บ้านนี้มารวมตัวกันกลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันดีในแง่ของการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจด้วยสมุนไพร มีความเป็นอยู่ที่อิงกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่ายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง ยาหม่องไพร ยาดมสมุนไพร ยาอบสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพร ลูกประคบ ตะไคร้หอมไล่ยุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น