ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19.00น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 พร้อมกับนางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด และส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ดโดย อำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานดอยสะเก็ดพลาซ่า ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้ง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรปลอดสารพิษ การจัดแสดงและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม การจัดแสดงนิทรรศการ และออกร้านของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น