กาชาด อ.แม่สะเรียง ห่วงใย มอบชุดธารน้ำใจผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19

กาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชาชนติดเชื้อโควิด COVID-19 ระบาดกระจายในทุกอำเภอ
นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.หมู่บ้าน ผู้แทนจาก เทศบาล ต.แม่สะเรียง และผู้แทนจากเทศบาล ต.เมืองยวมใต้ ร่วมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่บ้านโป่ง ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จำนวน 2 ครอบครัว และพื้นที่บ้านนาคาว ม.9 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 6 ครอบครัว ซึ่งสถานการณ์โควิดใน จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดพบประชาชนติดเชื้อโควิดกระจาย ใน 7 อำเภอ ขณะที่ชาวบ้านตื่นตระหนกและต้องการทราบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเพื่อจะได้เป็นการป้องกันและระวังตัวไม่เข้าไปในจุดเสี่ยง


โดยทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิดในประชาชน พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 78 ราย แยกเป็น อ.สบเมย 22 ราย อ.แม่สะเรียง 25 ราย อ.แม่ลาน้อย 4 ราย อ.ปาย 18 ราย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 3 ราย อ.ขุนยวม 1 ราย และ อ.ปางมะผ้า 5 ราย นับเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบเชื้อโควิดในประชาชน ครบทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสร้างความตระหนกตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

และเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ถึง 100 ล้านโดส หรือ 50 ล้านคนเพื่อให้ครอบคลุม 70% ของประชากรในประเทศไทย ในส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกให้บริการในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ จะมี ทีมสหวิชาชีพจากเขตสุขภาพที่ 1 จัดทีมเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนทุกคน เชิญชวนกันมารับบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตหากมีการติดเชื้อโควิด-19 หากมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ส่วนสถานบริการต่างๆ ควรทำตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะร้านอาหาร สถานที่ต้องสะอาด มีการเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน ลูกค้าต้องแสดงผลวัคซีน หรือตรวจ ATK ซึ่งหากทำตามมาตรการเหล่านี้ จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความสุข ได้ฉลองคริสมาสต์ – ปีใหม่ กันอย่างปลอดภัย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น