แนะนำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎓 รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติม: https://cmu.to/3IhLD

📍 ติดตามผ่าน
Facebook: https://cmu.to/fd66J
Youtube: https://cmu.to/K4D4m

#การศึกษา #ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กร MedCMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น