สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานดำเนินการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น