กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รร.สารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
………เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา09.00น พล.ต.ท.ปิยะ ตะ๊วิชัย ผบช.ภ.5 อำนวยการให้พ.ต.อ.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5
ร.ต.อ.ชัชวาล นวลจันทร์ รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ3 ตำรวจภูธรภาค5 เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆประกอบด้วยนายชูเดช เกตุชูรัตน์ ส.อบจ.เชียงใหม่,นายแพทย์สมิธ ศมพันธ์พงษ์ ผอ.รพ.สารภี


นายวิทยา สุนทรแดนไพร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพบ้านโซเอ
นายรักษ์ ติยานิล ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพยางเนิ้ง ร่วมเปิดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่,กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็กภัยการค้ามนุษย์และภัยสื่อออนไลน์ ซึ่งทางนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.ร.ร.สารภีพิทยาคม สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ ZOE ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนื่องจาก วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทาง ร.ร.สารภีพิทยาคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้น เตือนสติเด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการป้องกันตัวเอง ในการไม่เข้าใกล้ยาเสพติด

โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ฯเป็นประธาน กล่าวโอวาสให้แก่นักเรียน ไม่ให้เกี่ยวข้อง เข้าใกล้ยาเสพติด เพราะมันเสพย์แล้วติดและมีโทษ ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้กำหนดวันนี้ขึ้นมาเป็นวันต่อต้านยาเสพติดทั่วโลก จากนั้นจึงได้เปิดกิจกรรมปลอยแถวให้เด็กนักเรียน เยาวชนถือป้ายเดินรณรงค์ไปตามถนนเทศบาล สารภี
……….จากนั้น ทางหัวหน้าส่วนราชการได้เดนชมนิทรรศการ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมาเช่นนิทัศน์การสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมร้องเล่น เต้นรำ, บนเวที การวาดเขียน ,เล่นดนตรี ,กีฬา ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องสิทธิเด็ก ภัยการค้ามนุษย์ ภัยจากสื่อออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่และเด็ก-เยาวชนที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น