รร.พุทธิโสภน จัดงาน “วันสุนทรภู่”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนพุทธิโศภน จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก ร่วมเผยแพร่ข้อมูลชีวประวัติและผลงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการรับมอบเกียรติบัตรจาก นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบคำถามรับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมจากหลากหลายช่องทาง ณ โรงเรียนพุทธิโศภน

ร่วมแสดงความคิดเห็น