โกวิทธำรง จัดพิธียุวกาชาด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้ทรงคุณธรรมยุวกาชาด กล่าวต้อนรับ และ ดร.นิยดา กรโกวิท นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน กล่าวให้โอวาท นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเข็มให้กับยุวกาชาดใหม่ รวมถึงการแสดงการเต้นจังหวะบาสโลบ (Paslop) เพลง “ยุวกาชาดเรืองรอง” ของยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4) ซึ่งในกิจกรรมนี้ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้องเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น