มจร.เชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล พร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการ และดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานอายุวัฒนมงคลพร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการและดุษฎีบัณฑิต นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนโท,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) และพระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนโท,ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น