เปิดแล้ว งานนิทรรศการศิลปะราชภัฏเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ ART AND DESIGN EXHIBITION 2022 นิทรรศการ ผลงานแสดง ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ 4 ชั้นปี ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ผลงานกว่า 200 ชิ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ นายสุทธิผล ลีลาธนาวิทย์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมตัดริบบิ้น ร่วมถ่ายภาพเป็นระลึกร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ศิลปกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นางสาวยุวธิดา เต๊อะสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำรูปเสือ ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ศิลปกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมชมผลงานศิลปะและออกแบบของนักศึกษา ขอเชิญมาเที่ยวชมผลศิลปะสวยๆและสนับสนุนผลงานนักศึกษากันได้ครับ ณ ชั้น 1 อาคาร 27 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น