อบรมเข้มวินัยจราจร ให้นักเรียน

งานจราจร สภ.เมืองแพร่ อบรมเข้มวินัยจราจร ให้นักเรียน รร. รัฐราษฎร์บำรุง

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้พิจารณาเห็นว่า การจัดอบรมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับจราจรและการรู้จักการปฏิบัติตามแนวทางและกฎจราจรของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นละเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้เด็กนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร ช่วยเสริมสร้างการมีวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนและให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ ทำให้เด็กและครอบครัวมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการจราจร

ดังนั้น โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 89 คน เมื่อบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.45 น. พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์ รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองแพร่ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประยูร คำพรม รอง สว.จราจร พร้อมด้วยนักเรียนพลตำรวจฝึกงาน จำนวน 5 นาย ได้มาจัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ อาคารประชาสามัคคี 68 ปี รัฐราษฎร์บำรุง เรื่อง กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรในเบื้องต้น โดยใช้สื่อและการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนที่หลากหลายและสนุกสนาน และได้แจกรางวัลทุนการศึกษา หมวกกันน๊อกแก่นักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง จำนวน 7 รางวัลอีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจรได้เป็นอย่างดี ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแลครอบครัวได้ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของ สภ.เมืองแพร่เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


ร่วมแสดงความคิดเห็น