72087

ด้วยความห่วงใย เร่งช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม

ชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมปรึกษาหารือ จำหน่ายเสื้อหาเงินมาสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย โดยจัดฟุตบอลการกุศล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 นายราชันย์ บัวศรี ผอ.รร.บ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาของฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 จากเหตุการณ์ลมพายุกรรโซก ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายจำนวนสองหลัง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแชม ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องรายงานและของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ไปแล้ว และเบื้องต้นทางโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา ได้ช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนในการขยายโรงอาหารต่อเติมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้กระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง กรรมการสถานศึกษา ร.ต.เนตร จิตรตาดู ประธานชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย นายสง่า สิทธิ ชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อยกรรมการสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โครงสร้างอาคารเรียนชำรุด ด้านหลังมีสภาพทรุด […]

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วม🙏🏻พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 📍วันที่ 27 มิถุนายน 2567เวลา 07.30 – 12.00 น.ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/JxFL9 #65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#MedCMU #MedCMUในมือคุณ#สื่อสารองค์กรMedCMU

มอบลูกฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้ โรงเรียนบ้านห้วยตอง

เมื่อ​วันที่​ 20 มิถุนายน 2567 นางจริยา วงศ์สุวรรณ นายอำเภอแม่วาง มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอแม่วาง มอบลูกฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้โรงเรียนบ้านห้วยตอง โดยมี นายชนพัฒน์ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตองอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ใส่ขันดอก 109 บูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567กรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอยร่วมกับวัดสันป่าเลียงและเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดโครงการ“สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา” และกาดหมั่วคัวฮอม ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ใส่ขันดอก 109 บูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์ ซึ่งโครงการในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกัน 3 องค์กร ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองหอย กรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย และวัดสันป่าเลียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของล้านนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นพุทธบูชา ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้า วัดสันป่าเลียง ประจำปี 2567 โดยมีการกล่าวต้อนรับ โดย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวรายงาน โดย นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย กล่าวเปิดโครงการ โดย นางจิรันภรณ์ เตโชฬาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภายในโครงการประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา โดยได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากเครือข่ายช่างฟ้อนวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมหอคำพญามังราย เครือข่ายฮักฟ้อน องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มช่างฟ้อนเมืองสาตรหลวง กลุ่มเอื้องหลวงเสาหิน และกลุ่มสตรีช่างฟ้อนสันป่าเลียง หลังจากนั้นได้จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชพระธาตุเจ้าฯ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ามหารัชมงคล ปีที่ […]

สังเกตลูกน้อย ปลอดภัยจาก “โรคหัวใจในเด็ก”

สังเกตลูกน้อย ปลอดภัยจาก… “โรคหัวใจในเด็ก” 📍ติดตามผ่านYoutube : https://cmu.to/WMbsE #โรคหัวใจ #โรคหัวใจในเด็ก #ลูกน้อย #โรคในเด็ก #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

เอกชัย วงศ์วรกุล รับประกาศนียบัตรหลักสูตรปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศฯ

เอกชัย วงศ์วรกุล ผ่านการอบรมและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวจังหวัดแพร่แสดงความยืนดี กับนายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่15(นยปส.15) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ผ่านการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตร”หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ“ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ สถาบัน IACA (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY) สาธารณรัฐออสเตรีย

ร่วมการสัมมนาการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะแพทย์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมการสัมมนาการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล และ อ.ภญ.จุรีรัตน์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) เป็นวิทยากร เพื่อทบทวนผลลัพธ์ และกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ตามแนวทาง TQA พัฒนารายงานการประเมินตนเอง และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ TQA จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Chiang Mai Marriott อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/1lNlL ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมฯ ยินดี ทีมชาติไทย กลับสู่ท็อป 100 ของโลก ครั้งแรกในรอบ 14 ปี

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA ประกาศอันดับฟีฟ่า แรงกิ้ง ล่าสุด ประจำเดือนมิถุนายน 2024 โดยทีมชาติไทย รั้งอันดับ 100 ของโลก ขยับขึ้นมา 1 อันดับ มี 1,218.56 คะแนน โดยทีมชาติไทย เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และ อันดับ 16 ของเอเชีย จากผลงานที่ ทัพช้างศึก บุกไปเสมอ จีน 1-1 และ เปิดบ้านชนะ สิงคโปร์ 3-1 ในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม ซี นัดที่ 5-6 ได้รับคะแนนเพิ่ม 9.63 คะแนน ขยับขึ้นท็อป 100 ของโลก อย่างเป็นทางการ โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน ทีมชาติไทย […]

เปิดลงทะเบียนสมัคร CMU-IMC แข่งขันวัดความรู้วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

❓CMU-IMC คืออะไร❓ 𝗖𝗠𝗨 𝗜𝗠𝗖 คือการแข่งขันวัดความรู้วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจำในทุก ๆ ปี 🌏 เรายินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก! 🏆ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับของรางวัลและของชำร่วยสุดพิเศษกลับไป🎁 🌈 ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ดี ๆ และมิตรภาพที่จะไม่มีวันลืมกับเพื่อน ๆ จากทุกประเทศ และมาสำรวจความงามของเชียงใหม่ไปพร้อมกัน ‼️การลงทะเบียนสมัคร 𝗖𝗠𝗨-𝗜𝗠𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟰 🩺(สามารถสมัครได้ 2 รอบ : “Early bird” & “Regular”) 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗯𝗶𝗿𝗱 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 🕊️✏️ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2024✏️ ค่าธรรมเนียม: 859 USD / 31,800 baht 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 🗒️✏️ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม – […]

ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณา จักรภูฏาน โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง Dungkar Dzong เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/rIRgA ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์”

มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด นักปกครอง นักพัฒนา ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประเทศชาติ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ผลิตและพัฒนาครู CMRU Model

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจ โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model และลงนามในเอกสารยืนยันความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กับ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนและครูสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมรับฟังการชี้แจงโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความร่วมมือมีดังต่อไปนี้ ข้อ 1 มีความร่วมมือในการส่งและรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ระหว่างเรียนในสถานศึกษาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ข้อ 2 มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 […]

มอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ

มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดระดับเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ได้ชื่นชม ให้กำลังใจ แก่ ผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้น โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NETคะแนนเต็ม 100 […]

“ดร.สาธิต” ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับนานาชาติ

“ดร.สาธิต” ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับนานาชาติ “ชนิภรณ์ บัตริยะ” คว้าแชมป์อิลิมิเนชั่น “ดร.สาธิต ปิตุเตชะ” อดีต รมช.สาธารณสุข ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันจักรยานประเภทต่าง ๆ ตลอดทั้งปี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้าน “เสธ.หมึก” เผยศึกสองล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2567 สนามที่ 2 ยังได้รับความสนใจจากสโมสรสมาชิส่งนักปั่นเข้าแข่งขันอย่างล้นหลาม โดยสมาคมฯ จะยังคงเดินหน้าพิจารณานักปั่นดาวรุ่งที่มีผลงานดีมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทดแทนรุ่นพี่ ๆ เพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปีหน้า ด้าน “ชนิภรณ์ บัตริยะ” นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์อิลิมิเนชั้น รุ่นประชาชนหญิง ไปครอง ด้าน “อภิสรา ศรีมงคล” จากทีม Prime19 ได้แชมป์รุ่นอายึไม่เกิน 23ปีหญิง การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2567 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน […]

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ดาราวิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2567 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ประชุมเวลา  09.00-11.00 น. มีรายการดังนี้ วาระที่ 1 เปิดประชุมโดยการอธิษฐาน โดยอนุศาสนาจารย์สิรินทร ทองเณร อนุศาสกวาระที่ 2 เรื่องแจ้งให้ทราบ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  โดยคุณจรัล ฉัตรเงิน   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ประจำปี 2566 โดย คุณนุชนภางค์ วิธานติรวัฒน์ เลขานุการสมาคมฯวาระที่ 4  รายงานการเงิน-การบัญชี  โดย อ.ดวงดาว  ยะมะละ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมวาระที่ 5  โอกาสกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก แด่คุณจรัล ฉัตรเงิน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวาระปีบริหาร  2565-2566  โดย ผป.ดร.ชวนพิศ […]

MOU ร่วมกันปกป้องเด็ก-เยาวชน จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขานรับนโยบายจังหวัดแม่ฮ่องสอน จับมือภาคีเครือข่ายทำ MOU ร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน จากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ร้านจำหน่ายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ขับเคลื่อนการปกป้องเด็กและเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอน จากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และรณรงค์ร้านจำหน่ายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานปกป้องเด็กและเยาวชน ห่างไกลจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สรรพสามิตจังหวัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่าวสื่อศูนย์ข่าวปลอดควัน โดยที่ประชุมมีการมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถานศึกษา หลังจากบันทึกข้อตกลง มีการออกเดินรณรงค์ในตลาดสดและร้านค้าสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

สกร.อ.สูงเม่น จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในฐานะคณะกรรมการศึกษา สกร.ได้เข้าร่วมงาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อ.สูงเม่น ( กศน.) ที่ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู/ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร และปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี น.ส.อรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผอ.สกร.สูงเม่น เป็นประธาน มีท้องถิ่น อ.สูงเม่น คณะกรรมการ การศึกษา คุณครู และนักศึกษา นักศึกษา สกร.อ.สูงเม่น ร่วมพิธี ณ หอประชุม อ.สูงเม่น

ตม.เชียงแสน จับกุมต่างด้าวสัญชาติจีน หลบหนีเข้าเมืองและ overstay

ตม.เชียงแสน จับกุมต่างด้าวสัญชาติจีน ร่วมกันช่วยเหลือฯ จำนวน 2 ราย คนต่างด้าวสัญชาติจีนหลบหนีเข้าเมืองจำนวน 2 ราย, จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติจีน overstay จำนวน 1 ราย วันที่ 19 มิ.ย. 67 เวลา 22.00 น. พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ออกตรวจ x-ray พื้นที่เสี่ยง คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติจับกุม คนต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 5 ราย ดังนี้1. จับกุม ชายอายุ 30 ปี สัญชาติจีน ถิ่นที่อยู่เมืองจี้หลิน ประเทศจีน ในข้อหา 1. “ร่วมกัน ช่วยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง […]

ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สนธิกำลังตรวจสอบผู้ป่วยจิตเวช ตรวจยึดปืน และผลฉี่เป็นบวก

รับแจ้งมีผู้ป่วยจิตเวช ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สนธิกำลังตรวจสอบ ค้นได้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ตรวจฉี่ผลเป็นบวก ยึดปืนของกลางพร้อมส่งตัวเข้าบำบัดทางจิต วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยการอำนวยการของ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นอภ.ดอยเต่า / ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า สั่งการให้ ปลัดฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ดอยเต่า 18 เข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งมีผู้ป่วยจิตเวช (SMI-V) ในพื้นที่ ม.3 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ การดำเนินการตรวจสอบ สามารถตรวจยึดปืนไทยประดิษฐ์ได้ จำนวน 2 กระบอก และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พบว่าเสพยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) และตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่า เป็นผู้อยู่ในระหว่างการบำบัดรักษา จึงได้นำส่งตัวเข้ารับการคัดกรอง และส่งต่อเพื่อบำบัดรักษาอาการทางจิต ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป

1 2 3 8,995