(มีคลิป) ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย จอมทอง

จิตอาสา สนภ.3 , ศบภ.สนภ.3 นทพ. เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 และ ศบภ.สนภ.3 นทพ.
ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. จำนวน 600 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้ง มอบถุงยังชีพให้กับ นายสมบัติ เรือนฟ้างาม ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในส่วนของ ศบภ.สนภ.3 นทพ. ได้ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอ ต่อไป

โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ้านเลขที่ 91 ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น