รถแดง อ่วมพิษน้ำมันแพง ขอขึ้นค่าโดยสาร

“สี่ล้อแดงเชียงใหม่”อ่วมน้ำมันแพงขอขึ้นค่าโดยสาร

https://youtube.com/shorts/h_WAOuV57gE?feature=share

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565 ทางนายณัฐวุฒิ โชติทวีพูน ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกือบจะถึงลิตรละ37บาทแล้ว ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาชีพรถสี่ล้อแดงรับจ้างส่งผู้โดยสารในตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการนำรถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสาร โดยจากเดิมที่แต่ละคันมีต้นทุนค่าน้ำมันเฉลี่ยวันละประมาณ 300 บาท และมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ววันละประมาณ 500-700บาท แต่ปัจจุบันต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยค่าโดยสารที่เก็บค่าโดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้น จึงเท่ากับว่ารายได้ในแต่ละวันลดลง จนแทบไม่เหลือนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สิน

ทั้งนี้ในเวลานี้ทางสหกรณ์ฯ กำลังหารือร่วมกับสมาชิกถึงความเป็นไปได้ในการร้องขอกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาขอปรับขึ้นค่าโดยสารจาก30บาทตลอดสายเป็น35บาทตลอดสาย หากราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้นเกินกว่าลิตรละ37บาท ซึ่งหากเป็นไปได้ก็ไม่อยากปรับขึ้นค่าโดยสารเช่นกันเพราะเข้าใจดีว่าอาจจะกลายเป็นการซ้ำเติมภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องขอความเห็นใจให้สมาชิกคนขับรถสี่ล้อแดงรับจ้างเช่นกัน

ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด บอกด้วยว่า ที่จริงแล้วในช่วงก่อนที่จะมีปัญหาราคาน้ำมันแพงนั้น อาชีพรถสี่ล้อแดงรับจ้างกำลังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19และเปิดการท่องเที่ยว หลังจากที่ตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนทำให้รถสี่ล้อแดงสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ2,100คัน เหลือวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่เพียงประมาณ1,000คันเท่านั้น ซึ่งทุกคันยังพร้อมที่จะวิ่งเพราะถือเป็นอาชีพหลัก และทางสหกรณ์ฯ พยายามให้ความช่วยเหลือประคับประคองกันอย่างเต็มที่ แต่หากเป็นไปได้อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาอาชีพรถสี่ล้อแดงรับจ้างด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น