จัดทำแผนพัฒนา จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ ปี 68​

จังหวัดแพร่จัดประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568​

เมื่อวันที่​ 4 กรกฎาคม​ 2566 เวลา​ 09.30 น. ณ​ ห้องประชุม​ไชย​บูรณ์​ ชั้น​ 5 ศาลากลาง​จังหวัด​แพร่
นาย​ชุติ​เดช​ มี​จันทร์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แพร่​ มอบหมาย​ให้ นางสาว​นิติ​ยา​ พงษ์​พา​นิช​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แพร่​ เป็น​ประธาน​การประชุมเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568​ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น