72432

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (The Art Workshop 2024)

“กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานลายคำประยุกต์ล้านนาและลายคำล้านนาที่ปรากฏในธรรมมาสน์ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง : ธรรมาสน์ล้านนา: อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และสุนทรียศาสตร์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และการออกแบบและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังอัตลักษณ์ลายคำประยุกต์ เพื่อการสืบทอดศิลปะล้านนาโดย ท่านพระครูโกวิทอรรถวาที ผศ.ดร. และ ดร.อำนาจ ขัดวิชัย หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน และ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะนักเรียนจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน โรงเรียนเชตุพนศึกษา เชียงใหม่ นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิต มจร.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาเป็ประธานเปิดงานและภายในงานได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ประกอบไปด้วย รศ.ลิปิกร มาแก้ว,ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์,อาจารย์เนติ พิเคราะห์ แลคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน วันที่ 21 พฤษาคม 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ได้จัด การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2567 โดยมีอาจารย์ธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พรรณ๊ บุญประเสริฐ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาบ และเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการนี้ได้เชิญดร.อวยชัย ศรีตระกูล กรรมการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่ และอ.สุลีกาญ ธิแจ้ อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลเด็กและเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

เชียงใหม่เปิดกิจกรรม KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม ปี 2

เชียงใหม่เปิดกิจกรรม KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม ปี 2 ที่ จ.เชียงใหม่ ดึง เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าร่วมการอบรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ มูลนิธิยังมีเรา จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ปีที่ 2 ประเดิมเปิดค่ายครั้งแรกของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสมัครทางออนไลน์เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จัดเต็มกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ขณะที่วันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเข้าค่ายฯ (26 พฤษภาคม 67 ) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องมรกต โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีการเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม […]

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันต้อนรับกรีนซีซั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run” เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน พร้อมทั้งนักวิ่งกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า กิจกรรม “Chiang Mai Night Safari Family Run” จัดขึ้นเพื่อต้อนรับกรีนซีซั่น และเป็นครั้งแรกที่จัดในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพได้มีโอกาสร่วมสนุก และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย สำหรับกิจกรรม […]

ชาวบ้านเฮ! หลวงพ่อโสภา สมโณ นำทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ แจกบนดอยสูง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2567 หลวงพ่อโสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำทุเรียน จำนวน 2 ลำรถ พร้อมผลไม้อื่นๆเช่น มังคุด เงาะ แตงกวา พร้อมข้าวสารอาหารแห้งชุดใหญ่ นำมาแจกให้กับชาวบ้านป่าเมี่ยง พื้นที่บนดอยสูงในถิ่นห่างไกล ต.โขล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้กินผลไม้อร่อย เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อโสภาฯ มาปฎิบัติศาสนกิจ เป็นองค์ประธานบูรณะอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ชึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่

พบเห็ดกลางสนามฟุตบอล ไม่มีพิษ ชาวบ้านแนะเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง”

พบเห็ดหญ้าแพรกและเห็ดหัวเข่า ออกจำนวนมากกลางสนามฟุตบอล ทต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านเก็บกินหลายปีแล้ว ไม่มีพิษปลอดภัย นำมาเป็นเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง” หวานอร่อย เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลบ้านแหวน (ทต.บ้านแหวน) อยู่ในเขตติดต่อบ้านท้าวบุญเรืองกับบ้านโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านหลายคนเดินทางมาเก็บเห็ดหญ้าแพรก กับเห็ดหัวเข่า บางคนเรียกว่าเห็ดหญ้าแพรกลำ ( “ลำ” ภาษาเหนือแปลว่า อร่อย) สอบถามนายน้อย (ขอสงวนนามสกุล) อยู่บ้านโขงขาว หนึ่งในชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดดังกล่าว บอกว่า มาเก็บเห็ดหญ้าแพรกกับเห็ดหัวเข่าออกที่สนามฟุตบอลแห่งนี้หลายวันแล้ว มาเก็บตอนเช้า ที่เรียกว่า เห็ดหญ้าแพรก เพราะเห็ดชนิดนี้จะออกตามโคนต้นหญ้าแพรก และอีกชนิดคือ เห็ดหัวเข่า จะออกให้เก็บกินในฤดูฝนทุกๆปี เห็ด2 ชนิดดังกล่าวจะออกพร้อม ๆ กัน กระจายออกทั่วสนามฟุตบอล เก็บไปกินจนกว่าจะหมด จะมีให้เก็บกินทุกวันในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแรกของปีนี้ และไม่มีพิษแต่อย่างใด คาดว่าเห็นที่ออกจะมากับดินที่นำมาทำสนามฟุตบอลที่นำมาจากในป่าก็เป็นได้ เห็ดหญ้าแพรก ออกดอกสีเหลือง เมื่อดอกบานจะยาวประมาณ 5-6 เซ็นติเมตร […]

รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค.67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างในปี 2520 ได้ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 6,800 ไร่ แต่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวมีน้อย กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างฝายห้วยผึ้ง พร้อมระบบผันน้ำ เพื่อผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว แต่ยังก็ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากปัญหาน้ำฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง จึงได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งหากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 25.42 ล้าน ลบ.ม. และสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 38,030 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 20,000 ไร่ ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2573-2580) และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตลอดลุ่มน้ำแม่วาง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ […]

รมช.อรรถกร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค. 67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ดำเนินงานในอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,258 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร โดยปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 22,542,099 มีผลกำไรสุทธิ 376,668 บาท โดยสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก และถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกร ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ตามนโยบายสำคัญ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” โดยมุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 […]

กิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่”( ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567 ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสในการรับฟังนโยบายต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานร่วมกันกับทางโรงเรียน โดยในกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดการประชุมและกล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอเรื่อง เป้าประสงค์ของผู้เรียนบนพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Center of excellence Mr.Fu Hong Head of CESP ได้นำเสนอเรื่อง The importance of English and Chinese language in today’s world. นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถม ได้นำเสนอเรื่อง “วชิรวิทย์ จุดประกายการเรียนรู้ เพื่ออนาคต นโยบาย และแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้พร้อม ในการปรับตัวสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายศรราม จ่ามมาตย์ […]

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน 6 ด้าน (SO) […]

ตั้งรางวัลนำจับ! 2 คนร้ายใช้ จยย.ลากล้อเข็น ขโมยกล้วยไม้บนต้นยาง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 นายเรืองวิทย์ ว่องไว รองนายกเทศมนตรี ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 03.27 น.ที่ผ่านมาได้มี 2 คนร้ายใช้จยย.ลากล้อเข็นชึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ขณะขโมยกล้วยไม้(ดอกเอื้องผี้ง)ที่ติดกับต้นยางใหญ่ บนถนนสายต้นยางสารภี บริเวณหน้าร้านขายของชำรักษ์สารภี โดยเศษเปลือกไม้ตกเกลื่อนถนน และยังได้ขโมยบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ รวมแล้วหลายต้นด้วยกัน นายเรื่องวิทย์ฯกล่าวว่า ดอกเอื้องผี้ง เป็นโครงการที่ทางอ.สารภี ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยนำมาติดกับต้นยางยักษ์ทุกต้นตลอดเส้นทาง ชี่งจะเห็นได้ว่าช่วงประเพณีวันสงกรานต์ดอกเอื้องผึ้ง จะออกดอกเป็นพ่วงเหลืองอร่ามสวยงามมาก และระยะหลังมีดอกเอื้องผึ้งบนต้นยางบางต้น เริ่มทรุดโทรมตามอายุไขของมัน และทางเทศบาลตำบลยางเนิ้งเตรียมดำเนินการปรับปรุงด้วยการนำมาเพาะเลี้ยงแล้วจะนำไปติดบนต้นยางใหม่ แต่ก็ยังมีคนเห็นแก่ตัวมาเลือกขโมยดอกเอื้องผี้งที่สวยงามไป ขณะนี้ทางนายกเทศมนตรีฯทน.ยางเนิ้ง เตรียมนำหลักฐานกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.สารภี เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนร้าย จำนวน 5,000 บาท แจ้งเบาะแสได้ที่ 095-5382699 (กำนันต้อม)

ตั้งรางวัลนำจับ! 2 คนร้ายใช้ จยย.พ่วงข้าง ขโมยกล้วยไม้บนต้นยาง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 นายเรืองวิทย์ ว่องไว รองนายกเทศมนตรี ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 03.27 น. ที่ผ่านมาได้มี 2 คนร้ายใช้จยย.พ่วงข้าง ชึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ขณะขโมยกล้วยไม้(ดอกเอื้องผี้ง) ที่ติดกับต้นยางใหญ่ บนถนนสายต้นยางสารภี บริเวณหน้าร้านขายของชำรักษ์สารภี โดยเศษเปลือกไม้ตกเกลื่อนถนน และยังได้ขโมยบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ รวมแล้วหลายต้นด้วยกัน นายเรื่องวิทย์ กล่าวว่า ดอกเอื้องผี้ง เป็นโครงการที่ทางอ.สารภี ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยนำมาติดกับต้นยางยักษ์ทุกต้นตลอดเส้นทาง ชี่งจะเห็นได้ว่าช่วงประเพณีวันสงกรานต์ดอกเอื้องผึ้ง จะเออกดอกเป็นพ่วงเหลืองอร่ามสวยงามมาก และระยะหลังมีดอกเอื้องผึ้งบนต้นยางบางต้น เริ่มทรุดโทรมตามอายุไขของมัน และทางเทศบาลตำบลยางเนิ้งเตรียมดำเนินการปรับปรุงด้วยการนำมาเพาะเลี้ยงแล้วจะนำไปติดบนต้นยางใหม่ แต่ก็ยังมีคนเห็นแก่ตัวมาเลือกขโมยดอกเอื้องผี้งที่สวยงามไป ขณะนี้ทางนายกเทศมนตรี ทน.ยางเนิ้ง เตรียมนำหลักฐานกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.สารภี เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนร้าย จำนวน 5,000 บาท แจ้งเบาะแสได้ที่ 095-5382699 (กำนันต้อม)

MED CMU ฟัง for health EP. 154 “โรคที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน”

MED CMU ฟัง for health EP. 154 “โรคที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน” วิทยากรโดย รศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังผ่านช่องทางYoutube : https://cmu.to/lQ4MCSpotify : https://cmu.to/gzbzjApple Podcasts : https://cmu.to/uAKm6Facebook : https://cmu.to/m9rhI #โรคในเด็กช่วงหน้าฝน #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

คณะแพทย์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าใจการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ มีโอกาสได้ พบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/qo081 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวบแล้ว แก๊งมือบอน พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย

รวบแล้ว แก๊งมือบอน พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย อ้างว่าสีที่พ่นทับไปเป็นเพราะผลงานของตนเองมีคุณค่าและสวยงามกว่าภาพเดิม จากกรณีสื่อโซเชียล แชร์เรื่องราวเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นมือบอน ใช้สีสเปรย์พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย ซึ่งจุดดังกล่าว เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าว และต่อมา ทางผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอำนวยการของ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ท.สถิตชัย นิตยวัน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ต.พูนศักดิ์ พักตร์ผ่องศรี สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ และพ.ต.ต.วุฒิไกร ทาหอม สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการชุดสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื่นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าในวันที่ 21 พ.ค.67 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้มีวัยรุ่นชาย […]

เชียงใหม่ สุดชุ่มฉ่ำ ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันสุดเย็นสบาย

เชียงใหม่ชุ่มฉ่ำ ฝนตกทั้งวัน จุดชมวิววัดพระธาตุดอยคำ วิวทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมเมฆฝน เห็นตัวเมืองเชียงใหม่สุดสายตา ภาพความชุ่มฉ่ำในช่วงฤดูฝน บริเวณจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ในวันนี้มีเมฆฝนปกคลุมตลอดทั้งวัน และฝนตกลงมาโปรยปราย แต่จากสภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลทำให้ท้องฟ้าโปร่ง มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชุดเจนใกลสุดสายตา เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า จนส่งผลทำให้มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งรายงานสภาพอากาศในระยะนี้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลางมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย

คนร้ายลูบคมอดีตนายตำรวจมือปราบ บุกบ้านยกเค้าช่วงไม่มีใครอยู่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ค. 67 ทางนายวิชัย อายุ 71 ปี ชาว ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (หรือ) ร.ต.ท.วิชัย เป็นอดีต รอง.สว.สืบสวน สภ.สันกำแพง ได้มาพบพนักงานสอบสวนอันมี พ.ต.ท. พิชิต เสคา สว.สอบสวน สภ.สันกำแพง ทางผู้เสียหายพร้อมให้รายละเอียดแจ้งความว่า ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านใน ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านพักของตัวเอง เป็นบ้านพักชั้นเดียวสร้างเป็นปูนซีเมนต์ ในสวนลำไย แต่ไม่มีใครอยู่ปล่อยทิ้งไว้ จึงเข้าไปตรวจทรัพย์สินภายในบ้านพักพบว่าได้มีทรัพย์สินถูกลักทรัพย์ไปมี 1.เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 2. คอมเพรสเซอร์แอร์ 1 เครื่อง 3. ปั๊บน้ำ 1 เครื่อง 4. มุ้งลวดหน้าต่าง 15 อัน 5. โครงเหล็กลูกกรง 5 ชุด 6. […]

3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล

3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ไลออน ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์, ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย นายกสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน, ไลออนดร. มณทิวา อินทะพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เซนเทนเนียล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน โดยมีไลออนภิญทอง สรรพศรี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 เป็นผู้นำกล่าว และกล่าวบทอาเศียรวาทและไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์ รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค310-เอ1 คนที่ 1 ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

เริ่มแล้ว!! กิจกรรมเตรียมความพร้อม Dek68 วัฒโนทัยฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวให้โอวาท และให้ข้อคิด ในการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก Strong Academy นายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นรอบ Port/TGAT/A-level ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อสอบคัดเลือกในระบบ TCAS 68 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

1 2 3 1,839