70576

มอบเงินช่วยเหลือ​เยียวยา​ฟื้นฟู​หลังเกิดสาธารณภัย​ ด้านการเกษตร​

เมื่อวันที่​ 1​ธันวาคม​ 2566นำโดย​ ท่านนาย​ก​ อบต.แม่เงา​รองนายก​ แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่งสอน พร้อม​งานเกษตร​อำเภอขุนยวม​ กำนันตำบล​แม่เงา งานป้องกัน​ฯ​ งานเกษตร​ งานพัฒนา​ชุมชน​ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ​เยียวยา​ฟื้นฟู​หลังเกิดสาธารณภัย​ ด้านการเกษตร​ และฝาย​ แก่เกษตรกร​ผู้ประสบ​ภัย​ เหตุ​ วาตภัย​ อุทกภัย​น้ำป่าไหลหลาก​ ห้วง​ที่ผ่านมา​

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนฉบับที่ 174 เวลา 18.00 น. ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

เปิดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ ถนนคนเดินปาย

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:00 น. นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ/พื้นที่ผ่อนผัน ถนนคนเดินปาย ประจำปี 2566 โดย เทศบาลตำบลปาย ร่วมกับ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้พิพากษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรปาย สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อย ร.1722 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอปาย และสมาชิก อส.ร้อย อส.ปาย 4 ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กฟผ.โชว์ผลงาน ชูแม่ฮ่องสอน เมืองท่องเที่ยวพลังงานสะอาด

วันที่ 30 พ.ย. 66 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริด การจัดการพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่สาธิตวิจัยและพัฒนาด้านสมาร์ทกริดระดับประเทศ รวมไปถึงระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดให้มีความมั่นคง เป็นต้นแบบของเมืองที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ได้แก่ Smart System พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง Smart Energy สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด Smart City ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า […]

โค้งสุดท้าย!! ดอกบัวตองบานที่ดอยแม่อูคอเริ่มเฉาแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2566 ที่ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวเริ่มลดจำนวนลงเรื่อย ๆ เนื่องจากทุ่งบัวตองที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มดอยแม่อูคอเริ่มเฉาลงตามกาลเวลา ถือได้ว่าเป็นโค้งท้ายแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้ ในช่วงนี้ยังมีเพียงบางจุดเท่านั้นที่ดอกบัวตองยังบานสะพรั่งสวยงามอยู่ ชึ่งประกอบกับฤดูหนาวปีนี้มาไวไปไวกว่าทุกปี สภาพอากาศจึงไม่เอื้ออำนวยต่อฤดูกาลของดอกบัวตอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick off ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick off ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Facebook: ITAS NACC และ YouTube : ITAS NACC โดยมี นายนักปราชญ์ […]

พ่อค้าโคกระบือ ร้องขอนำเข้าสัตว์จากเมียนมา

กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์จากเมียนมา พื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่อง สอน และพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ในนามชมรมผู้ประกอบการค้าโคกระบือจากเมียนมา เดินทางไปยื่นหนังสือขอผ่อนผัน ให้มีการนำเข้าสัตว์จากเมียนมา ต่อ ผวจ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผวจ.แม่ฮ่องสอน ออกมารับหนังสือและจะราย งานปัญหาไปยังหน่วยเหนือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นางสุนทรี จันปาลี แกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้นำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์ จำนวน 20 ราย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ต่อนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอให้มีการพิจารณาผ่อนผันให้มีการนำเข้าสัตว์มีชีวิตจากประเทศเมียนมา ทั้งนี้จากคำสั่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ให้ชะลอการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา เป็นฉบับที่ 4 คราวละ 3 เดือน ได้ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ประกอบการ นำเข้าสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปพบกับ นายไช พรมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ ซึ่งได้มีการรับปากว่า […]

จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือ

วันที่ 30 พ.ย. 66 เวลา 07.15 น. ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมสภากาแฟ โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานสังกัด สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (เกษตรที่สูง) ด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน และด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน และหน่วยงานเจ้าภาพในครั้งถัดไป ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุข […]

มอบเสื้อขอบคุณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ที่ 22 ที่สนับสนุนสนามแข่งขัน

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์“ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6 ”สามหมอกเกมส์“ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มอบเสื้อที่ระลึกการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้อนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล , บาสเกตบอล 3 × 3 ,เซปักตะกร้อ,ตะกร้อลอดห่วง และตะกร้อชายหาด กีฬาทั้งสองรายการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ผอ.กกท.ภาค 5 ตรวจสนามแข่งขันฟุตบอลอาวุโส

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย รอง ผวจ.แม่ฮ่อง สอน และนายสุทน ปิ่นแก้ว ผอ.กกท.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันตรวจสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬากลาง จ.แม่ฮ่อง สอน เพื่อเตรียมการปรับปรุงสนาม และให้คำแนะนำในการบำรุง ดูแลรักษาสภาพสนามฟุตบอล การดูแลหญ้า เพื่อให้พร้อมที่จะใช้เป็นสังเวียน ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6 “สามหมอกเกมส์” ในครั้งนี้ โดยจะใช้เป็นสนามแข่งขันในรุ่นรีเจ้นท์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ถึง 1 ธันวาคมนี้ ต่อไปหลังจากนั้น สนามแห่งนี้จะเป็นการแข่งขันกรีฑา ของนักกีฬากีฬาอาวุโสในครั้งนี้ ซึ่งสภาพโดยรวมของสนามฟุตบอล พอที่จะใช้เป็นสนามในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ตามมาตรฐานพอสมควร สำหรับกีฬาฟุตบอล รุ่น The Master มีทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน 12 ทีม แบ่งออกเป้น 4 สาย ประกอบด้วย สาย […]

ทหารกะเหรี่ยงคะยาไล่ล่าทหารเมียนมาที่เมืองแม่แซะ

ทหารเมียนมาสังกัดกองพลทหารราบเบาที่ 55 และ 66 ต้องล่าถอยออกจาก อ.แม่แสะ รัฐคะยา หลัง กองกำลังกะเหรี่ยงคะยา KA และ แนวรวม KNPLF สนธิกำลังเข้ากวาดล้าง ล่าสุดทหารเมียนมาถูกจับเป็นเชลย 1 นายส่วนที่เหลือหลายร้อยคน หนีไปทาง อ.ผาซอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองกำลังกะเหรี่ยงคะยา KA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา กองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคะยา KA และ กองกำลังดาวแดง KNPLF ได้สนธิกำลังทหารรวมกว่า 200 นาย บุกเข้าเคลียร์พื้นที่ใน เมืองแม่แสะ ตรงข้าม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทหารเมียนมา สังกัดกองพลทหารราบเบาที่ 55 และ 66 ประจำอยู่ โดยได้มีการสู้รบอย่างหนักนานกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นทหารเมียนมาได้สละฐานที่มั่นและล่าถอยไปทาง อ.ผาซอง ที่อยู่ติดกัน […]

ชาวอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานและร่วมกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” นายบุญมาก นาดี บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง โดยมี ว่าที่พันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง นำ หัวหน้าส่วนราชการ ทหารพรานที่ 36 และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เข้าร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนโครงการ […]

นักท่องเที่ยวแห่ชมความงาม ปางอุ๋ง รักไทย แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต

ปางอุ๋ง รักไทย แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ของ จ.แม่ฮ่องสอน แม้ไม่ใช่วันหยุดยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมความงามของธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็นต่ำสุด 12 องศา ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ แม้จะไม่ใช่วันหยุดแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตปางอุ๋ง บ้านรวมไทยและแหล่งท่องเที่ยวบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม หลังจากอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วเข้าไปเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา และมีการจัดระเบียบลานจอดรถ ลดจำนวนเต๊นท์ให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยว รวมถึงเปิดให้จองผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และระบบออนไลน์ของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ สำหรับการจองเต็นท์ นักท่องเที่ยวสามารถจองเต็นท์ได้โดยตรง ที่อุทยาน ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ โดยทางอุทยานจะเป็นผู้กำหนดจุดกางเต็นท์ ให้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มาสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็น ในสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่บนผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก สวยงามจนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม คือการล่องแพชมวิวและบรรยากาศโดยรอบของปางอุ๋ง ส่วนบ้านรักไทยก็ยังไม่ตกอันดับยอดฮิด ยังคงทะยานขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแม่ฮ่องสอน เพราะนอกจากจะไปดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ปางอุ๋งแล้ว ยังคงไปเติมเต็มกับบรรยากาศที่หนาวเหน็บกลางไร่ชาที่บ้านรักไทย นั่งเรือถ่ายรูปชมธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารจีนยูนาน ซึ่งขณะนี้ที่บ้านรักไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมว.พาณิชย์ นายเกียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย และ นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมมอบแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

จังหวัดแม่ฮ่องสอน kickoff โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมในโครงการ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยเริ่มกำหนดการโอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กับเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับสิทธิ์เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2567 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,960 […]

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

แม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

อบต.ปางหมู เปิดงานประเพณีสิบสองมน ล่องผ่องไต ประจำปี 2566

อบต.ปางหมู เปิดงานประเพณีสิบสองมน ล่องผ่องไต ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว แห่ร่วมงานกว่าพันคน คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานข้ามน้ำปาย ต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่าพันคนร่วมงานในครั้งนี้อย่างคึกคัก สำหรับการ จัดงานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รู้ถึงคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเองที่สำคัญ ทั้งนี้ได้มีการตั้งขบวนแห่กระทงไทใหญ่ ผ่องส่างอุ๊กปุ๊ก จากบริเวณหน้าวัดปางหมู มีขบวนในชุมชนตำบลปางหมู หมู่บ้านใกล้เคียง สถาบันการศึกษา จำนวน 12 ขบวน เคลื่อนไปยังสะพานบ้านปางหมู ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสิบสองมน ล่องผ่องไต โดยแต่ละขบวนมีประชาชน หลายชาติพันธุ์เข้าร่วมขบวนอย่างตระการตา […]

คึกคักปล่อยโคมงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประชาชนแห่เที่ยวงานลอยกระทงกันอย่างคึกคัก พร้อมร่วมลอยกระทงสองฟากฝั่งแม่น้ำยวม มีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพ มาศ กิจกรรมกาดริมยวม เป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น แม่ค้ายิ้มออก ปชช.แห่เที่ยวเนืองแน่น เมื่อค่ำคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นอภ.แม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด งานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช สภ.แม่สะเรียง นายเกรียงศักดิ์ ทายี่ ท้องถิ่นอ.แม่สะเรียง โดยมี ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น นายก ทต.แม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง และมีประชาชนเข้าร่วมงาน บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำยวม วัดสุพรรณรังษี ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างคึกคัก โดย […]

ชาวเมืองแม่ฮ่องสอน ลอยกระทงในแม่น้ำปายอย่างคึกคัก

ชาวเมืองแม่ฮ่องสอน พากันไปลอยกระทงในแม่น้ำปาย แม่น้ำสายหลักของจังหวัด อย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริท่าโป่งแดง ที่ทาง อบจ.จัดขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานเทศกาลลอยกระทง โดยในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่อง สอน มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงกันขึ้นหลายแห่ง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทุกปีจะจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณสวนสาธารณหนองจองคำกลางใจเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ปีนี้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากสวนสาธารณหนองจองคำ มาเป็นที่ลำน้ำแม่ฮ่องสอน บริเวณสวนสาธารณประตูขัวเผือก ซึ่งมีผู้นำกระทงไปลอยที่ลำน้ำแม่ฮ่องสอนค่อนข้างน้อย เนื่องจากลำน้ำค่อนข้างตื้นเขินและนิ่ง ทำให้เมื่อลอยกระทงลงไป กระทงจะไม่ไหลไปตามน้ำ แต่จะลอยรวมกันอยู่ที่ริมฝั่งจุดที่ปล่อย แต่จุดลอยกระทง ที่ผู้คนไปเที่ยวชมงานและลอยกระทงกันมาก คือที่บริเวณแม่น้ำปาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีการแสดงคอนเสริต์ของศิลปินระดับประเทศ และการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์ล้านนา พร้อมจัดให้มีการลอยกระทงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปาย ชาว อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จึงเดินทางไปเที่ยวชมงาน และร่วมงานลอยกระทงบริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริบ้านท่าโป่งแดง ตรงนี้กันเป็นจำนวนมาก ส่วนกระทงที่นำมาลอยชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็สนองตามนโยบายของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่เน้นไปที่วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ลดการก่อขยะ ไม่สร้างมลพิษทางน้ำ […]

1 2 3 376