70580

พิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

น่าน ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (หลังใหม่)  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.09 น. ที่ มณฑลพิธีสำนักงานจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (หลังใหม่) โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ  โดยอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน(หลังใหม่) ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้ามาดูแลการวางแผน ออกแบบ และสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารใหม่ ในวงเงิน 36 ล้านบาท บนพื้นที่เดิมของสำนักงานเหล่ากาชาดบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) และพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรเดิมบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) โดยเนื้อที่รวมทั้งหมด 0-2-87.7 ตารางวา โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ตั้งเเต่ เดือนมิถุนายน […]

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

น่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน(หลังใหม่) ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้ามาดูแลการวางแผน ออกแบบ และสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารใหม่ ในวงเงิน 36 ล้านบาท บนพื้นที่เดิมของสำนักงานเหล่ากาชาดบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) และพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรเดิมบนที่ดินธนารักษ์(บางส่วน) โดยเนื้อที่รวมทั้งหมด 0-2-87.7 ตารางวา โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ตั้งเเต่ เดือนมิถุนายน 2567 – เดือนพฤษภาคม 2568

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการเสวนาการเกษตรนานาชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการเสวนาการเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ที่จังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1st International agricultural forum 2024. Neo- Regional Development On biodiversity Agricultural sustainability ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเป็นเวทีเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ในจังหวัดน่าน ในการยกระดับการสัมมนาของมูลนิธิรักษาน่าน โดยมี วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ หน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งหมด 12 หน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คนจาก 10 ประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการเกษตรในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ ในงานมีการลงนามในปฏิญญาน่านหรือ “NAN Declaration” โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ […]

ซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการ ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน

“เตรียมความพร้อมทุก ๆ สถานการณ์ บูรณาการความร่วมมือ ซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โดยอากาศยาน ทบ. (ฮ.ท.212)” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 มณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดชุดแพทย์ส่งกลับทางอากาศ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โดยอากาศยาน ทบ. (ฮ.ท.212) ที่กองทัพบกได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน สำหรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต และฉุกเฉิน ในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บได้อย่างถูกต้อง ณ สนามบินน่าน โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ทำการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โดยอากาศยาน ทบ. (ฮ.ท.212) เป็นการฝึกผ่านระบบของการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความคุ้นเคย และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน ทบ. (ฮ.ท.212) ในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเขตจังหวัดน่านเป็นเทือกเขาสูงการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โดยการใช้รถพยาบาลทำให้ใช้เวลาในเดินทางนาน ผู้ป่วยมีโอกาสสูญเสียมากขึ้น การฝึกทบทวนการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ในสถานการณ์จริงได้ และเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต อบอุ่นใจในคำมั่น กองทัพบกเพื่อประชาชน ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้หน่วยในกองทัพบก […]

ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กำลังพล

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 67, 10.30 น. พ.อ.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.กรม ทพ.32 พร้อมด้วย คุณพณิณา นิโลบล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม ทพ. 32 ได้นำคณะนายทหาร และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.32 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35 (7) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเลี้ยงโค (ต่อยอด) ของนายสิทธิ์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย บิดาของ อส.ทพ. บัญฑิต ตาแก้ว ผู้พิการและเป็นผู้ใช้สิทธิ์เอง บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ภายใต้ โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ปี 2567 ณ […]

“คนดัง” เมืองน่าน แห่ลงชิงเก้าอี้ สว. 2567

กกต.เผยแพร่รายชื่อผู้สมัคร สว.ปี 2567 พบคนดัง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มอาชีพในเมืองน่านแห่สมัครลงชิงเก้าอี้ สว. 2567 เพียบ ปิดรับสมัครไปแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 หรือ “เลือก สว.” นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค 2567 ที่เปิดรับสมัครวันแรก จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ข้อมูลระดับประเทศ สรุปมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 48,226 คน และตรวจสอบเบื้องต้นในวันสมัครแล้ว พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบจึงรับสมัครไว้ก่อน จำนวน 48,117 คน ส่วนผู้สมัครที่ตรวจเบื้องต้น ณ ที่รับสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่รับสมัครไว้ มีจำนวน 109 คน ในส่วนจังหวัดน่าน มี “คนดัง” เข้ารับสมัครจำนวน 98 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มอาชีพ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงมีจำนวน 14 คน คือ นาย […]

หญิงชราหายออกจากบ้าน 2 เดือนกว่า กลายเป็นศพในสวนยาง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2567 เวลา 11.26 น. ร.ต.อ.ธรรณรงค์ อินต๊ะกัน พงส.สภ.ท่าวังผา ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ว่ามีคนพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ(สภาพศพเน่าเปื่อย) เสียชีวิตในสวนยาง ที่บ้านก๋ง ม.1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน จึงได้รายงาน พ.ต.อ.สุริยา ขุนโต ผกก.สภ.ท่าวังผา พร้อมประสาน จนท.ตร.ชุดสายตรวจตำบลยม และจนตร.ตำรวจ ชุดสืบสวน สอบสวน สภ.ท่าวังผา จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยแพทย์เวร รพ.ท่าวังผา จนท.มูลนิธิเพชรเกษมน่าน เขตท่าวังผา , กู้ชีพประชาราษฎร์ ได้รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ผู้เสียชีวิตคาดว่าน่าจะเป็นนางบัวลอย อายุ 72 ปี บ้านหมู่ที่ 6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน เนื่องจาก นางบัวลอย ได้หายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 67 แล้วทางญาติได้แจ้งบุคคลสูญหายไว้ที่ […]

สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 11.00 – 13.00 น. พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รอง.ผบก.ภ.จว.น่าน พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง.ศุภวรรณ เพิ่มกำลังพลผกก.ฝอ.ภ.จว.น่าน ,.พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.บ่อเกลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน และคณะแม่บ้านตำรวจ สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยได้นำ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ จำนวน 100 ถ้วย ของหวานเฉาก๊วยนมสด จำนวน 100 ถ้วย ข้าวสาร จำนวน 6 กระสอบ มาม่า จำนวน 20 กล่อง ไข่ไก่ จำนวน 10 แผง และขนม น้ำผลไม้ เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่ คณะสงฆ์,สามเณร นักเรียน และ นำไปมอบให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน […]

หอการค้าจังหวัดน่าน หารือ รมว.เกษตรฯ ชี้แจงปัญหาในจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อ.เมืองน่าน จ.น่าน หอการค้าจังหวัดน่าน นำโดย นายสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการและ YEC หอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมเข้าพบและหารือชี้แจงปัญหาในจังหวัดน่านแก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 โดยหอการค้าจังหวัดน่าน ได้นำเสนอและขอรับการสนับสนุนผลักดันในเรื่องโครงการพัฒนาด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และ โครงการปรับปรุงถนน สาย บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน – บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ต่อไป

หนุ่มใหญ่ขับรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกเทเลอร์ ติดภายในบาดเจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 01.10 น.พ.ต.ท.สำราญ วงศ์ไชย พงส.สภ.เมืองน่าน แจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน แจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์ ที่บริเวณหน้าห้างโกลบอลเฮ้าส์ กม.ที่ 3-4 ถนนสาย น่าน – บ้านหลวง บริเวณบ้านค่าใหม่ไชยเจริญหมู่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีคนติดอยู่ภายในรถ จึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบทึมสมาคมสว่าง , กู้ชีพ นเรนทร (รพ.น่าน) , ทีมจนท.รถตัดถ่าง อบจ.น่าน , จนท.กู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิเพชรเกษมน่าน (เขตเมือง) , รถกู้ชีพ อบต.ไชยสถาน กำลังใช้ความช่วยนายชัย (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี หมู่ 1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ถูกอัดก๊อปปี้กับพวงมาลัยคอนโซลหน้ารถ ติดอยู่ภายในรถยนต์เก๋ง สามารถออกมาได้ […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอแม่จริม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอแม่จริม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร(ศพก.) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังไหม และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถกร สิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอแม่จริม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร(ศพก.) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังไหม และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรให้การต้อนรับ สำหรับอำเภอแม่จริม มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 62,306 ไร่จำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร เป็นพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 12,419 ไร่ พื้นที่ทำไร่ จำนวน 23,134 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำนวน 25,285 ไร่ พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 45 ไร่ และพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ จำนวน 483 ไร่ […]

สาวสองขี่รถ จ.ย.ย.ชนกับรถยนต์ ดับคาที่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.10 น.พ.ต.ท.สมเกียรติ คำพูล พงส.สภ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจ ภ.จ.น่าน แจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ คาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ที่บนถนนสาย ท่าวังผา-เชียงคำ บริเวณบ้านแหน 2 ม.3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมน่าน เขตท่าวังผา ทำการสตาร์ท cpr และประสานทีมระดับ Advance รพ.ท่าวังผา ซึ่งทีมแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบเอกสารทราบผู้เสียชีวิต ชื่อนายสุเมธ อายุ 39 ปี ชาว ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน (สาว 2) สภาพศพ มีเลือดออกบริเวณศรีษะ ขาหักผิดรูป เสียชีวิตนอนอยู่บนรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีบรอนซ์ทอง ทะเบียนเชียงราย ของคู่กรณีซึ่งขับขี่โดย นายสาธิต […]

ช่วยเหลือผู้เฒ่าเซียนขับรถไถ รับจ้างพลิกคว่ำ เจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา ประมาณ 11.40 น. ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้าน ว่า มีเหตุรถไถพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสไม่รู้สึกตัว แต่มีลมหายใจ ที่บริเวณห้วยดอกนางิ้ว เขตบ้านห้วยคำ ต.ฝายแก้ว อพ จ.น่าน จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ นายแพทย์เวรโรงพยาบาลน่าน จนท.ทีมกู้ชีพ อบต.ฝาบแก้ว , อบจ น่าน , ทีมกู้ภัยสว่าง ภายในไร่ข้าวโพดในหุบเขาห่างจากถนนสายน่าน – แม่จริม ประมาณ 5 กม.ทางขึ้นเขาลาดชันเวลาเดินเท้าเข้าไปในที่เกิดเหตุอีกประมาณ 500 เมตร พบร่างของนายศิลป์ นรินทร์ อายุ 64 ปี หมู่ที่ 3 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน นอนไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวหายใจ ครืดคราด โดยมีเจ้าของสวนและ คนขับรถไถด้วยกัน อีกคันหนึ่ง ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น รออยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัย […]

เตือนภัย!! หนุ่มเมืองน่านถูกหลอกซื้อแมงมันทิพย์

จากโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในกลุ่ม กำเมืองล้านนาบ้านเฮาอู้กั๋นม่วน มีข้อความว่า “โอนตังไป หายเงียบเลยครับ # ระวังตวยนะครับ” ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางต้นโพสต์ นายไมตรี เปิดเผยว่าตนเป็นชาวเมืองน่าน มาทำงานในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ที่กรุงเทพฯ เห็นโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขายแมงมันลงในกลุ่ม กลุ่มกำเมืองล้านนาบ้านเฮาอู้กันม่วน มีข้อความว่า “แมงมันจ้าว เพิ่งได้มาตะคืน โลละ 1,000 ว่าง 2 โล” ตนอยู่กรุงเทพฯ อยากกินแมงมัน และเห็นว่ามีราคาถูก เพราะราคาในท้องตลาด กิโลละ 2,000 บาท แต่เขาขายเพียง 1,000 บาท ตอนแรกจะสั่งซื้อ 1 กิโล แต่กลัวถูกหลอกสั่งซื้อครึ่งกิโล 500 บาท พร้อมค่าส่งอีก 80 บาท จึงโอนเงินไปให้เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 และเขาบอกว่าเป็นชาวบ้านป่ากลาง ที่ จ.น่าน หลังโอนเงินไปให้แล้ว ปรากฎว่าเขาก็ไม่ส่งแมงมันให้ และยังบล็อกเฟซของตนด้วย ติดต่อไม่ได้ ทางตนได้ส่องเพจของกลุ่มต่าง ๆ ในภาคเหนือ […]

จังหวัดน่าน ร่วมจัดทำโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ”

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดโครงการร่วมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีการกิจกรรมประกอบด้วย ปลูกป่าประชาอาสา พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ที่ราษฎรยินยอมคืนพื้นที่ให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายนางบุญหลั่น […]

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67, 09.00 น. พ.อ.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.กรม ทพ.32 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพลจิตอาสา กรม ทพ.32 ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำของหน่วย เข้าเติมน้ำในถังเก็บน้ำประปาประจำหมู่บ้าน ชุมชนก้อดสามขา บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น่าน เพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนชุมชนก้อดสามขาฯ ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำสะอาดจากการประปาภูมิภาค สาขาน่าน จำนวน 12,000 ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สนง.ปภ.จ.น่าน อบรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ฉุกเฉินฯ

สนง.ปภ.จ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันการจมน้ำ การสำเสียงขนส่งผู้ประสบภัยทางน้ำและการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางน้ำ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทะนุง อ.นาน้อย จ.น่าน นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน พร้อมด้วย จนท. สนง.ปภ.จ.น่าน สาขา นาน้อย , จนท. สนง.ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง ร่วมฝึกการป้องกัน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันการจมน้ำ การสำเสียงขนส่งผู้ประสบภัยทางน้ำและการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางน้ำโดย รพ.สต.บ้านหลักหมื่น และสสช.น้ำเลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางน้ำ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นช่วง เวลา 13.00 – 16.30 น. มีการปฏิบัติ การซ้อมการป้องกันการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กรณีชาวบ้านออกหาปลาเรือล่ม […]

ผู้เฒ่าวัย 80 ขี่รถ จยย.ลงเองเสียชีวิตคาที่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.10 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ คำพูล พงส.สภ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน แจ้งว่ามีเหตุ รถจยย.เสียหลักลงเอง ที่ถนนสาย สบสาย-เชียงแล ภายในหมู่บริเวณป้ายหมู่บ้านท่าค้ำ ม.7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย จนท. มูลนิธิเพชรเกษมน่าน เขตท่าวังผา จนท.ตร.ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่ง เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ ไม่รู้สึกตัว ไม่มีชีพจร ชื่อนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 80 ปี ชาว ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้เสียชีวิตนอนอยู่ในที่เกิดเหตุ ข้างรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ดรีม สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพเสียหายอยู่บริเวณใกล้กัน จึงได้กับแพทย์ รพ.ท่าวังผา ร่วมกัน ชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว จึงให้ จนท.มูลนิธิเพชรเกษมน่าน เขตท่าวังผา […]

เมืองรถม้า จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

เมืองรถม้า จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 617 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 617 และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยมี นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง […]

1 2 3 341