70580

ตรวจเยี่ยมชมแสงสียามค่ำคืนตามโครงการ nan light up & smart city

ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ติดตามตรวจเยี่ยมชมแสงสียามค่ำคืนตามโครงการ nan light up & smart city เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ต้อนรับนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมแสงสียามค่ำคืน โดยนั่งรถรางไฟฟ้าชมเมืองเก่าน่าน ตามโครงการ nan light up & smart city โดยที่ เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “น่าน Light Up & Smart City” เพื่อเปิดตัวการจัดเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์เมืองน่าน” ระหว่างวันที่ […]

มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักยานยนต์ ประจำปี 2566 และ “มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานรวมใจ สะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 และ “มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์” โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดน่าน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกวดขันวินัยจราจร การแก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดน่าน […]

น่าน บรรยากาศลงทะเบียนแก้หนี้ไม่คึกคัก ตั้งแต่เช้าพบมีผู้ลงทะเบียนเพียง 1 ราย คาดมีช่องทางลงทะเบียนหลายวิธี

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ถนน น่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สถานที่รับลงทะเบียนแก้หนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.30 น. บรรยากาศเงียบเหงา ผ่านไป 1 ชั่วโมง (09.40 น.) พบมีผู้มาลงทะเบียนเพียง 1 ราย เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ผ่านแอพ ThaiD ได้ เนื่องจากโทรศัพท์ไม่รองรับ และไม่มีเงินเติมอินเตอร์เน็ต ด้าน นาง เรไร มีนัก แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง ผู้มาลงทะเบียนแก้หนี้ น้ำตาคลอกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สาเหตุที่เป็นหนี้นอกระบบเกิดจากเมื่อก่อนได้ไปกู้เงินลงทุนจากธนาคารออมสิน ตามโครงการกู้เงินสร้างอาชีพประมาณต้นปี 2562 ซึ่งเป็นหนี้ในระบบ ช่วงแรกก็ค้าขายพอมีกำไรสามารถส่งงวดได้สบาย จากนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้ค้าขายไม่ได้ทางธนาคารก็ส่งคนมาทวงหนี้ พร้อมทั้งจะเดินเรื่องฟ้องร้อง เพราะมีคำสั่งจากรัฐบาลห้ามทุกอย่างแต่หนี้สินรวมทั้งดอกเบี้ยไม่ได้หยุดตามคำสั่ง ตนจึงตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ เพื่อมาจ่ายหนี้ในระบบ ก้อนแรกจำนวน 20,000 บาท พอได้เงินมาก็มาจ่ายเงินค่างวดเงินกู้ในระบบ แล้วส่งรายวัน สถานการกู้ไม่ดีขึ้น ต้องกู้มาเพิ่มการลงทุน และใช้หนี้มาตลอดจนมาถึงปี 2565 สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค้าขายได้ […]

อำเภอสันติสุข ประชุมการกลั่นกรอง และติดตามการหนี้ค้างชำระ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำ นาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรม การกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอสันติสุข หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กลุ่มเป้าหมาย ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข ชั้น 2 จังหวัดน่าน เวลา 13.00 น. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจให้ความรู้ความเข้าใจและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ พร้อมติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมายังโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาว มอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 40 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรรอบพื้นที่โครงการฯ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ จำนวนรวม 158 ถุง ประกอบด้วย ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 121 ถุง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 37 […]

ฮาเล่ เดวินสัน บวกเก๋งตรงจุดกลับรถ พังยับคู่!

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ.ชวลิต เทรักสี พงส.สภ.เมืองน่าน ได้รับแจ้งศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ว่ามีเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ บนถนนสายน่าน-บ้านหลวง (ขาเข้าเมือง บริเวณจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านสันติภาพ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จึงรุดออกไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮาเล่ เดวินสัน ทะเบียนเชียงใหม่ ซึ่งมี นายภัคคัทยวรรณ อายุ 31 ปี ชาว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ จนท.กู้ภัย ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเป็นเหตุก่อนนำส่ง รพ.น่าน โดยชนกับรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ทะเบียนน่าน ซึ่งมีนางสม อายุ 65 ปี ชาว อ.สันติสุข จ.น่าน เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งจากการตรวจที่เกิดเหตุและพยานที่เห็นแจ้ง รถยนต์เก๋งโตโยต้าได้ขับรถยนต์จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านสันติภาพ เพื่อกลับรถเข้ามาในตัวเมือง ในขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ ฮาเล่ เดวินสัน ซึ่งวิ่งมาทางตรงได้เข้าชนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว จึงทำแผนที่เกิดเหตุไว้แล้วเป็นหลักฐาน […]

ทม.น่าน ลงนาม MOU การดำเนินโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการ กองการศึกษางานแถลงข่าวและลงนาม MOU การดำเนินโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยพระเดชพระคุณเจ้า พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีดำริให้มีการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ความสารถในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ของแต่ละระดับชั้น เพื่อรับรางวัล “เพชรล้านนา” โดยให้มีการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี ซึ่งโครงการนี้ได้มีการดำเนินการมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้ ได้ดำเนินการเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งแรก เนื่องจากเป็นโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีและสามารถส่งเสริมให้นักเรียน/เยาวชน ของชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม หลังจากการดำเนินการในครั้งแรกได้มีการขยายเขตพื้นที่ของโครงการเพชรล้านนา […]

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับ คุณลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดน่าน โดยมีประเด็นหารือได้แก่ เรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน Creative Economy และปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเมืองน่าน ไม่ว่าจะเป็นผ้าลายน้ำไหล พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสายพันธุ์ต่างๆ ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้การซื้อขาย การส่งออก และการแปรรูปสินค้าให้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยต่อมาคณะทูตได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยายกาศโดยรอบของจังหวัดน่าน เพื่อดูวิถีชิวิตความเป็นอยู่ขอผู้คนล้านนา อาหาร และวัฒนธรรมของเมือนน่านในช่วงเย็น อย่างไรก็ตาม […]

โครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการ ในการท่องเที่ยวประเทศไทยฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดทำโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย พื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ บริเวณลานข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการนำเสนอผลงานโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดย ผศ.ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ และคณะทำงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำเสนอโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยจัดทำโครงการทดลองเส้นทาง ผลิตภัณฑ์และการบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย […]

(มีคลิป)นักท่องเที่ยวหลั่งไหล เข้ามาเยี่ยมชมบ่อเกลือโบราณ ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี

ช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยว เดินทางมา ที่ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวิธีการทำเกลือสินเธาว์ภูเขา ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยายการของบ่อเกลือโบราณ ต่างพากันชื่นชอบวิธีการทำเกลือที่ไม่เหมือนที่ใด ด้วยความแปลกหูแปลกตา ไม่เคยเห็นจากที่ใด บรรยายกาศ วิถีชีวิตของชาวบ้านบ่อหลวงที่ดูผ่อนคลาย โดยรอบบ่อเกลือโบราณ มีทิวทัศที่สวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาเขียวขจี มีธารน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และต่างพากันเดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศอันสวยงาม ของบ่อเกลือโบราณแห่งนี้ และที่สำคัญที่บ่อเกลือโบราณแห่งนี้ ยังขึ้นชื่อในเรื่องของวิธีการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่เหมือนที่ใด หรือจะเรียกว่าเป็นบ่อเกลือบนภูเขาเพียงหนึ่งเดียวในโลก จึงเป็นสถานที่อีกแห่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม บ่อเกลือโบราณแห่งนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวิธีการทำเกลือเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทำเกลือที่น่าสนใจ สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากเกลือธรรมดา นำมาแปลรูปให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหล เข้ามาเยี่ยมชมยังสถานที่แห่งนี้ ด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูด และความน่าทึ่งของการทำเกลือสินเธาว์ภูเขา

สาวใหญ่หาของป่า เดินพลาดถูกห่าวปืน ดับอนาถกลางป่า

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 เวลาประมาณ 14.00 น. ร.ต.อ.อัษฎาวุธ  ยะติ พงส.สภ.นาหมื่น จ.น่าน ได้รับแจ้งเหตุ จากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ว่ามีเหตุบุคคลเสียชีวิตบริเวณป่าไผ่ ในเขตบ้านน้ำเคิม ม.7 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โดยผู้แจ้งซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิต ชื่อนายเจษฎา อายุ 45 ปี จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ธวัชวงศ์  ชูกิจคุณ ผกก.สภ.นาหมื่น , พ.ต.ท.ธนะโรจน์  ธนรัฐนวลหงส์ รอง ผกก.สอบสวนฯ, จนท.ตร.ชุดสืบสวน สภ.นาหมื่น พร้อมด้วย แพทย์เวร, จนท.รพ.นาหมื่น, จนท.พฐ.น่าน จนท.ฝ่ายปกครอง รุดเข้าตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อออกมาแจ้งเหตุ เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้เวลาเดินเท้าไป อีกประมาณ 30 นาที ซึ่งที่เกิดเหตุ เป็นเนินลาดลงเขา อยู่ในป่าลึก มีชาวบ้านเข้าไปทำการเกษตร และเป็นป่าไผ่ติดกับสวนข้าวโพด พบศพ น.ส.บุษบา อายุ 42 ปี […]

น่าน – ทม.น่าน สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจากขยะกระทง

สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจาก “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ไม่ธรรมดา หนึ่งในกระบวนการสร้างพลเมืองคุณภาพ สู่การเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานรวมใจ ริมแม่นำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณวิทยาฯ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ช่วยกันจัดเก็บขยะกระทงที่ลอยเกลื่อบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน หลังจากเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ได้ผ่านพ้นไป เพื่อนำมาคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ทุกปีหลังเสร็จสิ้นการลอยกระทง พบว่าเกิด “ขยะกระทง” เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ที่ประชาชนนิยมนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ก้านกล้วย ถึงแม้ว่าประชาชนจะหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถนำขยะกระทงที่จะต้องเก็บไปทิ้งยังบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองน่าน จึงได้มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ที่จะนำต้นกล้วยสำหรับประดิษฐ์กระทงเข้าสู่กระบวนการ เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษจากใยกล้วย ต่อยอดทำเป็นกล่องกระดาษใยกล้วย หรือผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่นๆ ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองน่านในมิติด้านสิ่งแวดล้อม […]

โรงพยาบาลน่าน รับมอบรถพยาบาลขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มเศรษฐีใจบุญ นำโดย คุณชยันต์ ตีระรัตน์ พร้อมคณะ ร่วมกันบริจาครถพยาบาลขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องกระตุกหัวใจด้วยคลื่อนไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสาธารณกุศลให้กับโรงพยาบาลน่าน และเงินสดอีก 1 แสนบาท พร้อมกล่าวในตอนท้ายว่า “จุดประสงค์เพื่อช่วยชีวิตคน ช่วยได้เพียงหนึ่งชีวิตก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว เพราะชีวิตคนประเมินค่าไม่ได้”โดยมี นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

เจ้าของบ้านไปให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้ที่สวน ไฟไหม้บ้านเกือบหมดหลัง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน   2566  เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.พรชัย  ระพีพัฒน์ พงส.สภ.เชียงกลาง จ.น่าน จากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ว่า เพลิงไหม้บ้านเรือน อยู่ใกล้หอประชุมหมู่บ้าน ติดถนนสายหลักในหมู่บ้านบ้านป่าแดง ม.8 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จึงรายงานให้ พ.ต.อ.สิทธิโชค ลือโลก ผกก.สภ.เชียงกลาง จ.น่าน  , พ.ต.ท.กิตติคุณ  ขุนชุ่ม  รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลาง จ.น่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวแล้วรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบ จนท.กู้ภัย รถดับเพลิง อปท.ที่ใกล้ที่เกิดเหตุ เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น หลังใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดใช้เวลานาน เกือบชั่วโมง เพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ บ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นบ้านของนายปรีชา  พรมแก้วมา  อายุ  62  ปี บ้านเลขที่ 14  หมู่ 8  […]

หนุ่มใหญ่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ผูกคอตัวเองดับ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.กิตติพัฒน์ ราชภัณฑ์ พงส.สภ.เวียวสา ได้รับแจ้งจากศูนย์นครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน แจ้งว่ามีผู้แขวนคอเสียชีวิต บริเวณบ้านเลขที่ 14 ม.8 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน จึงประสานแพทย์เวร รพ.เวียงสาฯ ร่วมชันสูตรพลิกศพ เมื่อไปถึงพบศพผู้เสียชีวิตใช้เชือกไนล่อนสีเขียวผูกคอตัวเองกับราวแขวนเสื้อผ้าภายในห้องนอนผู้เสียชีวิต ชื่อนายณัฐพล อายุ 41 ปี ชาว ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน สภาพศพสวมเสื้อยืดสีเขียว กางเกงขาสั้นสีเทา จึงได้ร่วมกับแพทย์ชันสูตรศพ สอบถามบิดา-มารดา ผู้เสียชีวิต ทราบว่า ผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เชื่อว่าเป็นชนวนในการก่อเหตุครั้งนี้ จึงไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จากการชันสูตรศพร่วมกับแพทย์ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ การถูกทำร้ายหรือร่องรอยแมลงสัตว์ กัด ต่อย จากนั้นได้มอบศพให้ดำเนินการตามประเพณีต่อไป

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

น่าน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.ที่หอประชุมจิตรพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 โดยมีนางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม ตามมติสหประชาชาติ ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันทิ่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิงในประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี […]

พี่น้องทะเลาะกัน พี่คว้าไม้หน้า 3 ฟาดหัว น้องคว้ามีดแทงคอพี่เจ็บสาหัส

น่าน พี่น้องทะเลาะกันเปิดทีวีกับพัดลมทิ้งไว้ พี่คว้าไม้หน้า 3 ฟาดหัว น้องคว้ามีดแทงคอพี่เจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 21.00 น.ร.ต.อ.กิตติพัฒน์ ราชภัณฑ์ พงส.สภ.เวียวสา ได้รับแจ้งจากศูนย์นครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ว่า รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีคนถูกเเทง ด้วยอาวุธมีด ระหว่างพี่กับน้องที่บ้าน บ้านนาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จึงรายงานให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์  จินดาวรรณ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน รรท.ผกก.สภ.เวียงสา จว.น่าน ,พ.ต.ท.ภัทราวุธ แจ้งอำพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน)  สภ.เวียงสา พร้อมด้วย จนท.ชุดสืบสวน สภ.เวียงสา จำนวนหนึ่งรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบ จนท.กู้ชีพกู้ภัย อบต.นาเหลือง กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ชื่อนายธีรยุทธ หรือแดน อายุ 45 ปี บ้านใน ต.วรนคร […]

ผู้เฒ่าวัยกลางคน 3 คน นั่งดื่มเหล้าทะเลาะวิวาทก่อเหตุฟันกัน เจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2566 เวลา 10.23 น.พ.ต.ท.ธนกฤต พลศิลา พงส.สภ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน แจ้งว่า มีเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีด ทำร้ายกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ บ้านยู้ ม.10 ต.จอมพระ อ.ท่าวังจ.น่าน จึงรายงานให้พ.ต.อ.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ผกก.สภ.ท่าวังผา , พ.ต.ท.สุริยา ขุนโต รอง ผกก.ป สภ.ท่าวังผา พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวังผา ,พ.ต.ท.พิพัฒ ทิฆัมพรธีรวงศ์ สวป.สภ.ท่าวังผา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่ง รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ภายในบ้านบริเวณในห้องโถง พบข้าวของ เครื่องใช้ แตกกระจายล้มระเนระนาด ได้รับความเสียหายจำนวน 1 จึงได้บันทึก และทำแผนที่พอสังเขปไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถามทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ชื่อ นายชาย (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี ม.11 ต.จอมพระ […]

เจ้าคณะตำบลจอมจันทร์ ขับวูบชนท้ายกระบะ จอดข้างทางหวิดมรณภาพ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 12.10 น. ร.ต.อ.กฤษฎา ไชยธรรม พงส.สภ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ว่ามีรถยนต์เก๋งชนท้ายรถยนต์กระบะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณป้าย อบต.จอมจันนทร์ เขตพื้นที่บ้านนาเคียน ม.2 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน บนถนนสายบ้านนาเคียน – นากอก จึงรถไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบ พระครูบุญร่วม เจ้าคณะตำบลจอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน ผู้บาดเจ็บ จนท.กู้ภัย อบต.จอมจันทร์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ภายในรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีดำ ทะเบียนน่าน ก่อน นำส่ง รพ.เวียงสา ที่คนขับขับไปชนท้าย รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา ทะเบียนน่าน ของ นายจรัส อายุ 59 […]

1 2 3 307