ผบ.มทบ.33 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ(เครื่องบริโภค)ขั้นต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา จำนวน 10 ราย ณ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.พร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่กำลังพลจิตอาสาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วย โดยในห้วงตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.62 จนถึงปัจจุบัน มทบ.33 ,ร. 7 , ร.7 พัน.1 , ป.พัน.7 พล.ร.7 , พัน.พัฒนาที่ 3 และ พัน.สต.กส.ทบ.ได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ , อปท.และประชาชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ , อ.แม่วาง และ อ.สันป่าตอง จว.ชม.ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ 2,564 หลังคาเรือน ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วประมาณ 80% และจะจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือต่อไปจนกว่าจะจบภารกิจ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น