จับสองผัวเมียเอเย่นต์ยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลาง 30,000 เม็ด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2563 กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 (ชป.สกัดกั้นชุดที่ 2) โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรัฒน์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.กตธน ศรีงามช้อย รอง ผบก.สส.ภ5, พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน รอง ผบก.ฯปรก.บก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.มานพ คนหลัก ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.ชรินทร์ ณ ลำปาง รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5, พ.ต.ท.นพฤทธิ์ กันทา รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5, ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พรต เศรษฐกร สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5, พ.ต.ต.วิษณุ บุญมา สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิจติกส์ (Logistic) ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธร หนองตอง จว.เชียงใหม่
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ตองหา คือ 1.น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.นายนพดล หรือดล สุขยศศรี อายุ 47 ปี ที่อยู่ 75/2 หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำตัวดำเนินคดีในข้อหาฐาน ““ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำ หน่ายโดยผิดกฎหมาย” พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 30,000 เม็ด จับกุมได้ที่ บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ได้มีผู้ต้องหารายหนึ่ง(สายลับ)ต้องการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิจติกส์ (Logistic) ชุดที่ 2 แจ้งว่าตนเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ จับกุมพร้อมของกลางยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 115 เม็ด โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดบริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ซอย 5 หมู่ 9 บ.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 06.30 น. และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ต้องหารายนี้ แจ้งว่าตนได้สำนึกในการกระทำผิด และทราบถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 โดยผู้ต้องหารายนี้ ได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชื่อ นายต้อง หรือ นายฤทธิชัย สินโพธิ์ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 52/1 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีพฤติการณ์เป็นผู้สั่งการให้เครือข่ายยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ และจะให้บุคคลในเครือข่าย ชื่อ น.ส.นก (ทราบชื่อสกุลภายหลังการจับกุมชื่อ น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่) นำยาเสพติดดังกล่าวไปเก็บรักษาและเมื่อมีผู้ติดต่อซื้อยาเสพติดแล้ว นายฤทธิชัย หรือต้องฯ จะสั่งการให้บุคคลในเครือข่าย (น.ส.กนกวรรณ หรือนกฯ) นำยาเสพติดไปส่งมอบโดยวิธีการวางไว้ตามจุดต่างๆ และนายฤทธิชัย หรือต้องฯ จะให้ผู้ซื้อไปเก็บยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป เมื่อทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีคำสั่งให้ทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 ผู้ต้องหา (สายลับ)ได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ โดยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารว่าช่วงเทศกาล สิ้นปี 2562 ตนได้รับข้อมูลข่าวสสารว่า นายฤทธิชัย หรือต้องฯ ได้สั่งการให้เครือข่ายยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน 1 เป้ ยาบ้าประมาณ 100,000 เม็ด เข้ามาในพื้นที่และได้ให้บุคคลในเครือข่ายนำยาเสพติดไปเก็บรักษา ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ของ ผู้ต้องหา (สายลับ) ว่า น.ส.กนกวรรณ หรือนกฯ (ซึ่งจากการสืบสวนหาข่าวปรากฎข้อมูลข่าวสารว่า ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดและนำไปส่งมอบให้กับผู้ซื้อตามคำสั่งของนายฤทธิชัย หรือต้องฯ) พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่เก็บและซุกซ่อนยาเสพติด
เมื่อทราบดังนั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบยังบริเวณที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ เมื่อเดินทางถึงบริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ดังกล่าว พบ หญิง และ ชาย ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเช่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯจึงได้เข้าไปและแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำการสอบถามทราบชื่อ น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากนั้นได้สอบถามชาย ทราบชื่อนายนพดล หรือดล สุขยศศรี อายุ 47 ปีที่อยู่ 75/2 หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทั้งสองแจ้งว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว
จากนั้นจึงได้สอบถามถึงยาเสพติดจำนวน 1 เป้ ยาบ้าประมาณ 100,000 เม็ด ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ก็ได้ยอมรับว่าได้เก็บซุกซ่อนยาเสพติด(ยาบ้า)ไว้ในบริเวณบ้านเช่า และสมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ ไปตรวจสอบจุดซุกซ่อน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นโดยทำการตรวจค้น บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ได้นำยาเสพติดตามของกลางลำดับที่ 1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้มและสีเขียวปะปนกัน ลักษณะกลมแบน จำนวน 15 มัดแต่ละมัดมียาเสพติดจำนวน 10 ถุง เป็นถุงพลาสติกแบบรูดปิดดึงเปิดสีดำปรากฏสัญลักษณ์รูปแอปเปิ้ลสีขาว จำนวน 10 ถุง แต่ละถุงบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 200 เม็ด มัดรวมกันห่อหุ้มด้วยกระดาษสาสีขาวและห่อหุ้มด้วยกระดาษไขสีเหลืองปรากฏสัญลักษณ์รูปดาวสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่งรวมของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 30,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถังพลาสติดบรรจุขี้เลื่อยสีดำที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน โดย น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ก็ได้ยอมรับว่าของกลางยาเสพติดทั้งหมด ตนได้รับคำสั่งจาก นายฤทธิชัย หรือต้อง สินโพธิ์ ให้เดินทางไปเก็บยาเสพติดและนำไปวางตามจุดต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อ แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวดังกล่าว แล้ว ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สันกำแพง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!