จิตอาสา ทำความดี ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ จ.พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เทศบาลเมืองแพร่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 และมีการเปิด Safety Zone โดยทางเทศบาลเมืองแพร่ ได้ดำเนินการติดตั้งมินิสปริงเกอร์ดักฝุ่นละออง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านนายสาคร วัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัยฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาด ล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!